Hoitaja laittaa laastaria henkilölle, jolle on laitettu rokotus.

Jaa artikkeli

Ajankohtaista asiaa koronasta

Tartuntatautilain määräaikaisen 48 a §:n voimassaolo aika päättyi 31.12.2022.  Laki ei enää 1.1.2023 alkaen velvoita työnantajaa käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa covid-19-suojattua henkilöstöä. Suosittelemme edelleen rokottautumista. 1.1.2023 alkaen ei enää kerätä covid-19-suojatietoja

THL päivitti koronaohjesuosituksiaan

  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen koronasisältöjä on yhdenmukaistettu muiden infektiotautien sivuja vastaaviksi. THL katsoo, ettei koronavirusta koskeville erityisille ohjeille enää ole tarvetta. Työyksiköt voivat antaa omia ohjeistuksia.
  • Jatkossa lieväoireisen kotona sairastavan henkilön kontaktien välttämistä suositellaan oireiden ajan eli tarkoista vuorokausimääristä on luovuttu.
  • Koronalle altistuneet voivat jatkaa arkeaan normaalisti. Vaikka perheessä olisi koronatartunta, voivat muut perheenjäsenet mennä normaalisti esimerkiksi töihin, kouluun, päiväkotiin ja harrastuksiin, jos he itse ovat oireettomia.

THL:n päivitetyssä ohjeessa on tarkennettu myös COVID-19-potilaan hoidossa käytettäviä suojainsuosituksia. Huomioi keikkavarausta tehdessäsi, että työyksiköissä noudatetaan aina työkohteen omia ohjeistuksia asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työyhteisön turvallisuuden varmistamiseksi.

Matkustamisessa ja maahantulossa ei ole enää rajoituksia ja koronainfektion osalta noudatetaan normaaleja sairauspoissaolokäytäntöjä.

Tutustu terveysviranomaisten ohjeisiin THL:n verkkosivuilla.

Tartuntapäivärahan myöntämistä koskevat väliaikaiset muutokset päättyivät 31.12.2022

Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää 1.1.2023 alkaen taas tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä, eikä tartuntatautipäivärahaa voi enää saada muun lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen perusteella.

Miten toimia työssä tapahtuneessa altistumistilanteessa?

Jos olet altistunut koronavirukselle Sarastia Rekryn työvuoron aikana, ilmoita asiasta asiakaspalveluumme.

THL on määritellyt, että Covid19-virukselle altistuneeksi lasketaan esimerkiksi henkilöt, jotka ovat olleet suljetussa tilassa tai kasvotusten 2 metrin etäisyydellä Covid19-tartunnan saaneen kanssa yhteensä 15 minuutin ajan 24 tunnin sisällä, tai jotka ovat käsitelleet virusta sisältävää materiaalia, tai jotka ovat hoitaneet Covid19 -potilasta ilman asianmukaista suojautumista. Ajantasainen altistumisen määritelmä löytyy THL:n sivulta (Päivitetty 3.1.2023)