Jaa artikkeli

Hoitoalan keikkatyöhön liittyviä asenteita on jo aika tuulettaa

Hoitoalojen työvoimavajausta paikkaamaan tarvitaan lähivuosina kymmeniä tuhansia uusia keikkatyöntekijöitä. Loistavatekijä2019 -tapahtuma keräsi 19.9. Hämeenlinnaan suuren joukon aiheen todellisia asiantuntijoita.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen totesi paikalla olleille, että keikkalaisille on kyettävä turvaamaan mahdollisuus monipuoliseen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen, koska heitä tullaan tarvitsemaan jatkossa vain yhä enemmän. Ammattitaidon päivittäminen on tärkeää riippumatta työsuhteen muodosta.

Me Sarastia Rekryssä tiedämme, että keikkatyöhön liittyviä asenteita ja osin ennakkoluulojakin on syytä tuulettaa. Keikkatyö sopii kaikenikäisille, moniin elämäntilanteisiin ja niin päätyöksi kuin satunnaisestikin. Yhä useammat hoitoalan ammattilaiset haluavat tehdä vaihtelevampaa työtä ja valita oman työaikansa. Tärkeintä on VAPAUS!

Me tiedämme myös, että onnistuakseen vaativassa vastuussaan, työn tekemisen oikeudet ja velvollisuudet tulee olla myös keikkalaisella hyvin selvillä.  Myös välitystoiminnan periaatteiden on oltava selkeät ja yksiselitteiset.

Johtamisen on oltava tasapuolisesta ja läpinäkyvää. Se tarkoittaa, että sijaisuuksien saamiseen kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet, ja työ on turvallista. Kaiken tulee toimia aivan kuin vakituisessa työsuhteessa. Työnantajille meidän tehtävämme on taata päteviä ja motivoituneita ammattilaisia. Läpinäkyvyys heidän suuntaansa tarkoittaa ajan tasalla olevia tietoja muun muassa jokaisen sijaisen koulutuksista ja pätevyyksistä.