Jaa artikkeli

Automatiikka ei ole itseisarvo

Sarastia Rekryssä työsopimus syntyy kahdessa sekunnissa. Toimitusjohtaja Jaana Jantola kertoo, että robotit otettiin osaksi sijaishankintaa aidon tarpeen vuoksi.

Kun yrityksen toiminta laajenee äkillisesti, tarvitaan uudenlaista ajattelua. Vuonna 2011 Seuturekryn toimitusjohtaja Jaana Jantola tarkasteli sijaistilauksia. ”Silloin kävi mielessä, että olisipa hyvä, kun sijaistilaus voisikin täyttää itse itsensä”, Jantola sanoo.

Muutaman vuoden perusteellisen kehitystyön jälkeen automatiikka otettiinkin käyttöön osaksi rekrytointiprosessia.

Sarastia Rekryllä työskentelee yhteensä neljä robottia, joista kaksi keskittyvät yksinomaan juuri tilausten täyttämiseen. On sijaisille muistutusviestejä umpeutuvasta haku—ajasta lähettävä Sirkku, sekä Severi, jonka tehtävänä on lähettää työtarjouksia ja täyttää sijaispaikkoja.

Robotit ovat ajastettuja ja omaa toimintaa raportoivia ohjelmistöpätkiä, jotka toimivat ihmisen tavoin. Tilaus voi täyttyä täysin ilman rekrytointikoordinaattorin työpanosta.

”Automatiikka ei ole meille kuitenkaan itseisarvo. Robotit otettiin käyttöön, koska ne helpottavat kaikkia: niin meitä, asiakkaitamme kuin keikkatyöntekijöitämme”, Jantola summaa.

Sekä työyksikköjen tarpeet että työntekijät ”koodattiin” erilaisten ominaisuuksien, kuten tarjolla olevien keikkojen tai vaadittavien pätevyyksien, mukaan.

Näin työ ja tekijä kiinnittyisivät toisiinsa palapelin palojen tavoin.

”Emme kuitenkaan tyytyneet siihen, että tarpeet täyttyisivät keikkatyöntekijöillä. Järjestelmän oli osattava käydä ensisijaisesti läpi yksikön oma henkilöstö, ja samalla pidettävä ylityötuntien kertyminen etukäteen määritellyissä raameissa”, Jantola kertoo.

Kun työpaikan ja tekijän välille syntyy ”matchi”, siitä lähtee tieto sekä yksikön esimiehelle että työntekijälle. Työsopimus syntyy automatiikan ansiosta kahdessa sekunnissa.

Sirkun ansiosta jopa 40 prosenttia tilauskeskuksen työajasta vapautuu haastavampiin ja palkitsevampiin työtehtäviin. Robotit hoitavat Jantolan mukaan lähinnä tylsät ja toistuvat työt, joita on määrällisesti paljon.

Viime vuonna liiketoiminta kasvoi neljänneksellä. Jantolan mukaan kasvusta ei olisi selvitty kunnialla ilman sinnikästä ja kunnianhimoista kehitystyötä.

”Rohkeat visiot ovat olleet ihan ratkaisevassa asemassa. Kun jotain uskalletaan sanoa ääneen, vaikka se kuulostaisikin hullulta, idea alkaa kuin huomaamatta toteuttaa itseään.”