Tilauskeskus palvelee akuuteissa poissaoloja ja tilauksia koskevissa asioissa myös itsenäisyyspäivänä klo 7-14. Rauhallista itsenäisyyspäivää!

Taustaa: työelämä ja siirtyminen Temporeen

Olen 51-vuotias lähihoitaja ja olen ollut työelämässä lähes 24 vuotta. Vaihdoin työpaikkaa aiemmin tänä vuonna, mutta totesin koeajan aikana, että uusi paikka ei ollut minua varten. Paluu entiseen työhöni ei tuntunut hyvältä, joten päätin tutustua Temporen palveluihin. Rohkeasti päätin jäädä keikkalaiseksi, ja se on ollut yksi parhaista päätöksistäni.”

Palkkaus: ei ”kallis”, vaan osaava

”Olen tyytyväinen palkkaani. Minulla on useampi tutkinto takanani ja paljon kokemusta, joten en näe itseäni ”kalliina” työntekijänä. Ehkä oikeasti meidän temporelaisten palkkoja täytyy avata julkiseksi enemmän, ihan konkreettisin esimerkein, jotta meitä ei pidetä kalliina työntekijöinä, koska sen kuuleminen tuntuu pahalta.

Olen hyvä keikkalainen, ja minulla on paljon annettavaa.”

Tässä linkki palkka-artikkeliimme

Tässä linkki Jaana Jantolan vuokratyö-bloggaukseen

Joustavuus: työn ja elämän tasapaino

”Olen ollut erittäin tyytyväinen keikkailuun Temporen kautta. Joustavuus on yksi suurimmista eduista: voin valita työvuorot ja -pisteet itse. Tämä on vaikuttanut positiivisesti sekä fyysiseen että henkiseen jaksamiseeni.

Tällä hetkellä tilanne on se että työtä voisi olla enemmän (sijaismäärärahat on lopussa kaikkialla ja vuoroja on aika vähän tarjolla).”

Työyhteisö: avain onnistumiseen

”Työyhteisön ilmapiiri ja yhteishenki ovat tärkeitä tekijöitä siinä, palaanko samaan työpaikkaan uudestaan. Onnekseni voin sanoa, että olen kokenut vain positiivisia asioita työyhteisöissä: vastaanotto ollut hyvä. Autetaan toista, tehdään yhdessä, jaetaan kokemuksia ja vinkkejä. Jos työkaverilla on huono päivä/huolia/surua, voin tsempata ja jutella työn lomassa.”

Haasteet: asenne ratkaisee

”En näe suuria haasteita eri työpisteissä työskentelyssä. Asenteella on suuri merkitys, ja olen aina valmis tarttumaan uusiin haasteisiin. Eri työpisteissä kiertäminen on valtava rikkaus ja työ on todella vaihtelevaa. Minusta on mukava tavata uusia työkavereita ja uusia asiakkaita.”

Keskustelunaiheet: keikkailu kiinnostaa

”Keikkatyö kiinnostaa monia, erityisesti palkkaus. Olen rohkaissut ihmisiä kokeilemaan keikkailua ja kertomaan, että se on mahdollista myös vakituisen työn ohella. Oma aktiivisuus on avain onnistumiseen.”

Tulevaisuuden näkymät

”Aion jatkaa keikkailua Temporen kautta niin kauan kuin vuoroja on tarjolla. Tempore on ollut luotettava työnantaja, ja olen saanut erinomaista palvelua.”

Kiitokset Temporelle

”Kiitos Temporelle siitä, että olette tehneet keikkatyöstä näin miellyttävää. Odotan innolla tulevia vuoroja ja uusia kokemuksia. Tempore on luotettava työnantaja, asiakaspalvelu ja opastaminen toimii todella hyvin ja aina olen saanut hyvää ja ystävällistä palvelua.”

Sanna-Mari Tervo.

Näin ketterästi keikkalaiseksi voi päästä (todellinen tapaus):

Työntekijän lomake täytetty kello 21.22.

Seuraavana päivänä kello 8.07 on järjestelmään täytetty työntekijän tiedot. 

Kello 8.48 työntekijä on jo allekirjoittanut sopimuksen ja hänet on laitettu mahdolliseksi.

Kello 8.56 työntekijä on varannut ensimmäisen keikan työtarjottimelta.

Koska vuokratyö on jo arkipäivää sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla ja sen tarve näyttää jatkuvan, täytyy sitä hallita mahdollisimman tehokkaasti ja järkevästi. Tässä muutamia ajatuksia.

 • Kustannukset: Vuokratyö nähdään julkisessa keskustelussa usein kalliina vaihtoehtona, vaikka se ei sitä esimerkiksi Temporen ratkaisussa ole. Toisinaan se on ainoa keino saada tarvittavaa henkilöstöä, erityisesti akuuteissa tilanteissa. Lisäksi kustannusten vertailu pelkkien tuntihintojen kautta ei välttämättä anna oikeaa kuvaa. Vertailuissa tulisi huomioida kaikki kustannukset sekä joustavuus.
 • Inhouse-lainsäädäntö: 10 prosentin vähimmäisomistusosuuksia in house-yhtiöihin kaavaillaan.  Se näyttää jo nyt vaikuttavan sillä tavalla, että monilla hyvinvointialueilla pohditaan oman sijaispalvelun organisoimista. Se vie aikaa ja resursseja eikä ole vastauksena kaikkiin henkilöstötarpeisiin kovin kustannustehokasta.
 • Omat sijaispoolit vs. vuokratyö: Oma varahenkilöstö ja sijaispoolit ovat vaihtoehtoja, mutta niiden hankinta, ylläpito, palkanlaskenta, koordinointi jne. eivät ole ilmaisia, vaan vaativat esihenkilötyötä, hallintoa ja järjestelmäratkaisuja. Temporen mallissa maksetaan vain toteutuneista tunneista. Lähihoitajan hinta on hyvinvointialueille 23,04 €/h. Palkka (14,49 euroa) kokemuslisin ja lomakorvauksin sivukuluineen on 22 euroa. Koko palvelu toteutetaan siis vajaalla eurolla per tunti.
 • Kilpailutus: Kilpailutus voi teoriassa laskea kustannuksia ainakin kaikkein korkeimpien hintairtiottojen osalta, mutta siinä on omat haasteensa ja piilokustannuksensa. Kilpailutettuja palvelujakin tarvitaan, vähintään täydentävinä palveluina.
 • Uusien vuokratyöyhtiöiden perustaminen: Se on pitkäaikainen ratkaisu, joka vaatii alkusijoituksia ja aikaa. Kustannustehokkuus pitää tässä vaihtoehdossa punnita tarkkaan. Samaa tehtävää tekemään voi muodostua useita asiakkaidensa omistamia yhtiöitä.

Temporen toimitusjohtaja Jaana Jantola, 9.11. 2023

Harmillista, että julkinen keskustelu painottuu nyt omistusrakenteeseen ja hintaan. Varsinkin, kun fokus voisi olla tehtävärakenteiden uudistamisessa, sote-alan veto- ja pitovoiman vahvistamisessa.

Kotihoidon kenttä on erittäin monipuolinen. Se on itsenäistä, mutta tiimissä tehtävää työtä. Kotihoito pitää sisällään paljon erilaisia osa-alueita, joten se vaatii moniammatillista osaamista. Tiimi voikin muodostua eri ammattiryhmistä, jolloin lähihoitajat, sairaanhoitajat, hoiva-avustajat ja hoiva-apulaiset pystyvät työskentelemään omilla kompetensseillaan.

Verrattuna esimerkiksi hoitokoteihin, kotihoidon etuina ovat asiakaskäynnit, jotka tehdään itsenäisesti tai parityöskentelynä. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palveluesimies Merja Korhosen mielestä kotihoidon työskentelyn edut piilevät juuri siinä: asiakkaat vaihtuvat työpäivän aikana ja vaikka työ on itsenäistä, työntekijällä on aina tiimi takana, joten yksin ei olla koskaan vuorossa.

Ensimmäistä kertaa kotihoitoon tai uuteen yksikköön

Perehdytys kotihoidossa on hyvin yksikkökohtaista. Merja Korhosen omassa yksikössä ensimmäistä kertaa kotihoitoon tulevan keikkalaisen perehdytys tapahtuu yhden aamuvuoron ja yhden iltavuoron aikana, jolloin keikkalainen saa käsityksen, miten vuorot ja niiden työtehtävät eroavat toisistaan. Lisäksi on tärkeää, että alue tulee tutuksi. Mikäli keikkalaisella on aiempaa kokemusta kotihoidosta, perehdytykseen riittää puolisen tuntia. Tällöin kerrotaan yksikön toiminnasta sekä näytetään, mistä kaikki tarvikkeet löytyvät. – Meille uskaltaa tulla, vaikka ei olisi aiempaa kokemusta kotihoidosta, Korhonen rohkaisee.

Esihenkilöt toivovat keikkalaiselta iloista ja reipasta työotetta, hyvätapaisuutta sekä rehellisyyttä ja itsetuntemusta. Jos ei tiedä jostakin asiasta, pitää osata kysyä. Yksiköissä on sitä varten henkilökuntaa, jotka opettavat ja opastavat. Merja toivoo itse aina puhelinhaastattelua keikkalaisten kanssa ennen työvuoroa, mikäli yksikkö on heille uusi. Tällöin sovitaan perehdytyksestä, lääkelupien esittämisestä ja näytöistä. Tällöin yksikköön on kiva tulla ja siellä viihdytään.

Keikkapaikkana Launeen kotihoito

Merja Korhosen oma yksikkö on Launeen kotihoito, jossa on noin 100 asiakasta. He ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä, mutta osa on myös nuorempia. Jotkut asiakkaista tarvitsevat päivittäin apua ravitsemuksessa, hygieniassa ja lääkehoidossa. Joidenkin asiakkaiden luona käydään taas harvemmin esimerkiksi lääkeautomaatin täytön merkeissä. Launeen kotihoidon alueena on eteläinen Lahti, joka on pinta-alaltaan laaja. Tästä syystä työnteon vaatimuksena on oma auto.

Keikkalaisen työ Launeen kotihoidossa koostuu asiakaskäynneistä. Pääasiassa aamuvuoro kestää 6.45–14.30 ja iltavuoro 14.30.–22. Aikataulu voi kuitenkin vaihdella riippuen keikkalaisen omasta tahdosta. Lisäksi keikkalaisella on mahdollisuus tunnin joustoon. Päivän aikana asiakaskäyntejä on 8–14. Määrä vaihtelee käyntien kestojen mukaan.

– Launeen kotihoitoon kannattaa tulla keikkalaiseksi, sillä se on alueena vetovoimainen. Yksikössä on mahtava henkilökunta. Siellä otetaan keikkalainen lämpimästi vastaa ja pidetään tasavertaisena työntekijänä, Korhonen suosittelee.

Keikkakokemuksia kotihoidosta

Päätyönä Päijät-Soten kotihoidon yksiköissä keikkaileva Aada tekee viikoittain neljästä kuuteen vuoroa.
– Keikkailun aloittaminen yksiköissäni oli todella mielenkiintoista, vaikka alkuun haastavaa, koska työ itsessään oli uutta minulle. Tunsin silti, etten jäänyt yksin, vaan apua oli tarjolla esimiehiltä sekä työkavereilta sitä tarvittaessa. Sain todella hyvän perehdytyksen työhöni. Työntekijät ottivat minut lämpimästi vastaan, hän kertoo.

Aadan mukaan työ ja arki kotihoidon yksiköissä voivat olla välillä kiireisiä, mutta kun työnteko ja asiakkaat tulevat tutuiksi, se on helpompaa ja mukavaa. Hän pitää työstä, jossa saa olla paljon liikkeellä ja kokee, että senkin takia kotihoidon työvuoroissa aika kuluu nopeasti. Asukkaat ovat pääsääntöisesti mukavia ja jokaisella on usein yksilölliset avuntarpeet, mikä lisää työn vaihtelevuutta.

– Parasta kotihoidon keikkailussa on se, että saan itse valita omat työvuoroni. Se lisää omalla kohdallani töissä jaksamista, kun voin sitten itse myös päättää vapaapäiväni. Pidän myös työn vaihtelevuudesta, jota keikkailu luo. Palkka joka perjantai tuo myös turvaa taloudellisiin asioihin, Aada kehuu.

Oma kokemukseni keikkailusta Temporen kautta
on todella hyvä. Palkat on maksettu tähän mennessä aina ajallaan, oikein sekä asiakaspalvelu on ollut nopeaa ja mutkatonta, johon olen ollut todella tyytyväinen!

Aada, keikkalainen

Kiinnostuitko keikkailusta Päijät-Soten kotihoidon yksiköissä? Katso keikkainfon tallenne ja rekisteröidy keikkalaiseksi!

Temporen tietosuojavastaava Susanna Seppänen

Temporella on jo nyt keikkalaisille oma tietosuojan ja tietoturvan ohjevideo, mutta se on yleisluonteinen. Tavoitteena on lisätä tietosuojatietämystä ja varmistaa, että keikkalaisilla on samanlaiset tiedot kuin näiden asiakkaiden vakituisella henkilökunnalla.”

Miksi muutos on tarpeen?

Uusi käytäntö syntyi tarpeesta yhdenmukaistaa tietosuojatietämystä ja -käytäntöjä. Tempore haluaa olla luotettava kumppani sekä keikkalaisille että asiakkaille, ja uusi käytäntö on osa tätä sitoumusta.

Mitä tapahtuu käytännössä?

Asiakkaan keikkalaiset saavat erityiset tietosuojaohjeet, jotka heidän on hyväksyttävä ennen työskentelyä yksiköissä. Ilman hyväksyntää keikkailu ei ole mahdollista. Tämä toteutetaan samassa järjestelmässä kuin muutkin Temporen palvelut. Tieto suorituksesta saavuttaa myös asiakkaan reaaliaikaisesti.

Tavoitteet ja odotukset

Tavoitteena on, että jokainen näille asiakkaille keikkaileva on perehtynyt asiakkaan omiin tietosuojaohjeisiin.

Resurssit ja tuki

Projektissa mukana oleva asiakas toimittaa tietosuojadokumentit Temporelle, joka huolehtii niiden jakamisesta keikkalaisille.

Noudattamisen varmistaminen

Tietosuojakäytäntö tulee olemaan osa asiakkaan yksiköiden tilauskriteereitä, ja sen noudattaminen seurataan järjestelmässä.

Viestintä ja aikataulu

Tiedotus näille asiakkaille keikkaileville tapahtuu uutiskirjeen ja ilmoitustaulun kautta. Käytäntö otetaan uusien asiakkaiden käyttöön tammikuussa 2024.

Rajatulla ryhmällä ominaisuutta on jo pilotoitu käytännössä

Vuokratyöstä luopuminen: Mitä se tarkoittaa?

Hyvinvointialueet ovat esittäneet miljoona-alijäämien korjaamiseksi vuokratyöstä luopumista. Kustannussäästöt ovat tarpeellisia, mutta mitä se tarkoittaa hoitajille, jotka ovat valinneet keikkatyön?

Ylikuumentunut markkinatilanne

On totta, että ylikuumentunut markkinatilanne ja alkutaipaleen ohjauksen haasteet ovat johtaneet kalliiden vuokratöiden ostamiseen. Mutta syyttävä sormi ei saisi osoittaa hoitajia kohti, jotka ovat vain tarttuneet tarjouksiin, jotka ovat taloudellisesti järkeviä heille itselleen.

Ei heitetä hoitajia pesuveden mukana

Hoitajat, jotka ovat valinneet in-house-työnantajan, saattavat tuntea olonsa erityisen kurjaksi. He eivät saa suuria palkkoja tai rekrytointilisiä, mutta saavat työnantajaltaan luotettavaa ja tasapuolista palvelua. Kysymys herää, onko vuokratyö todella aina niin kallista, kuin väitetään?

Temporen osuus

Tempore ottaa noin yhdellä eurolla tunnilta hoitaakseen työnantajavelvoitteet, työsuhdeasiat, työterveyden, koulutukset ja niin edelleen. Joten, missä suuri kustannus piilee?

Ei ainakaan Temporen palveluissa.

Kaikki eivät voi olla vakituisia

Keikkatyö on monille hoitajille valinta. Jos valinnanvaraa ei ole, menetetään tekijöitä muille työmarkkinoille Syitä keikkatyöhön voi olla monia, osa niistä on pakottavia:

• opiskelu

• eläkkeellä olo

• omaishoitajuus

• jaksaminen – fyysinen tai henkinen

• osaamisen kartuttaminen

• harrastukset

Työn ydin: hoitaminen

Keikkatyöntekijät eivät ole vastuunpakoilijoita tai parhaiden vuorojen napsijoita. He haluavat keskittyä työnsä ytimeen: hoitamiseen.

Organisoinnin näkökulma

Varsin usein julkinen keskustelu vuokratyön kalleudesta ei koske hoitajia ollenkaan, vaan kyse on vuokralääkäreistä.

Hoitajien keikkatyö osoittaa suuntaa sille, mihin vakituisenkin henkilöstön työn organisointia tai mahdollisuuksia kannattaisi mahdollisesti viedä. Toivottavasti tämä näkökulma ei unohdu, kun puhutaan vuokratyön kustannuksista.

Temporen hinnoittelun ja sen perusteet löydät täältä: Tempore – Läpinäkyvää hinnoittelua ja kustannustehokkuutta

23.10. 2023

Jaana Jantola, toimitusjohtaja. Tempore Henkilöstöpalvelut Oy

Janakkalan kotihoito on Kanta-Hämeessä sijaitseva yksikkö. Sen asiakkaat ovat pääsääntöisesti vanhuksia, jotka erilaisista syistä tarvitsevat kotihoidon apua joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Asiakkaat asuvat ympäri Janakkalaa, joten hoitajien toiminta-alueet sijoittuvat sekä taajamien keskusta-alueille että maaseudulle. Hoitajien työnjako suunnitellaan siten, että käynneistä saadaan rakennettua järkevä lenkki. Taajamalenkkejä suoritetaan osittain kävellen. Maaseutulenkkeihin pyritään järjestämään työntekijälle talon auto, joita Janakkalan kotihoidolla on käytössä viisi.

Janakkalassa ollaan ottamassa käyttöön uutta teknologiaa hoitajien avuksi. Nyt on jo käytössä lääkerobotit ja sähkölukot ja tulossa on uutta laitteistoa etäkäyntejä varten.

Erinomainen perehdytys ja kiva työyhteisö

Kantahämäläinen Minna aloitti keikkailun Janakkalan kotihoidossa elokuussa. Hän tekee vuoroja niin paljon kuin 60 % päätyönsä ohella ehtii. Esimerkiksi syyskuun aikana niitä kertyi kymmenkunta.  

Minnalla oli aiempaa kokemusta kotihoidosta muista yksiköissä, joten keikkailun aloittaminen oli helppoa. Työ ja järjestelmä olivat ennestään tuttuja. Erityismaininnan Janakkalan kotihoito saa perehdytyksestä. Se oli hänen mukaansa tähänastisista paikoista paras. Ensimmäisen vuoron alettua hänelle mm. esiteltiin paikkoja sekä kerrottiin asiakkaista ja tavoista. Hän sai myös kirjekuoren, joka sisälsi infopaketin sijaiselle. Siinä oli kerrottu kaikki perusasiat. Lisäksi hänelle oli luotu kaikki tunnukset valmiiksi, joten ei tarvinnut arpoa, kuka antaa hänelle minkäkin tunnuksen.

Janakkalan kotihoidossa on erittäin tyytyväiset ja ihanat asiakkaat, jotka neuvovat uusia sijaisia ja ovat hyvin ymmärtäväisiä.

Positiivista palautetta saa myös kiva työyhteisö, jossa on helppo olla mukana. Hän on saanut aina apua, kun on sitä kysynyt. Työkaverit ovat myös hyvin avoimia uusille kehitysideoille. Minna kokee, että työyhteisön hyvä henki heijastuu myös asiakkaiden kautta keikkalaisiin. Janakkalan kotihoidossa on erittäin tyytyväiset ja ihanat asiakkaat, jotka neuvovat uusia sijaisia ja ovat hyvin ymmärtäväisiä.

Arki Janakkalan kotihoidossa on normaalia kotihoidon arkea. Välillä on normaalia hektisempää kuten ihan missä tahansa yksikössä. Matkat Janakkalan kotihoidossa taittuvat yleensä autolla. Työkohteita on niin Turengin keskusta-alueella kuin maaseutupitäjissäkin. Minna pitää siitä, että työssä näkee sopivasti vaihdellen hänelle jo tuttujen paikkojen lisäksi aivan uusia.

Parhaita puolia keikkailussa Janakkalan kotihoidossa on ollut helppous, mahdollisuus tunnin joustoon, sopivat etäisyydet asiakkaiden välillä sekä kauniit maisemat. Varsinkin tunnin jousto aamulla tai iltapäivällä helpottaa hänen arkeaan älyttömästi. Minna kokee, että keikkailu on mukavaa vaihtelua pääasialliseen työhönsä verrattuna. Hän pääsee näkemään erilaisia paikkoja ja mieli pysyy avoimena.

Minna voi lämpimästi suositella keikkailua Janakkalan kotihoidossa varsinkin heille, joilla on jo kokemusta kotihoidosta. Hänen mukaansa kannattaa kokeilla 5–6 vuoroa, jotta saa kunnon kokonaiskuvan yksiköstä. Yksi kokeilukerta ei siihen riitä.

Keikkailu Temporen kautta on sujunut Minnan mielestä myös hyvin. Sovelluksesta on helppo ottaa vuoroja oman aikataulun mukaan ja palkat ovat tulleet aina ajallaan.

Kiinnostuitko keikkailusta Janakkalan kotihoidossa? Katso keikkainfon tallenne ja rekisteröidy keikkailijaksi!

 • Tausta: Tempore Henkilöstöpalvelut Oy (entinen Sarastia Rekry) on tarjonnut sote-alan väliaikaista työvoimaa vuodesta 2008. Vuonna 2022 kauttamme tehtiin lähes kolme miljoonaa työtuntia.
 • Ihmiskasvoinen toimija: Tempore on ihmiskasvoinen ja ihmisen kokoinen toimija, palvelutuotannossamme on noin 70 työntekijää. Asiakkaamme työskentelevät tutun tiimin kanssa.

Hinnoittelu ja palkat

 • Hinnoittelu: Tempore käyttää volyymipohjaista hinnoittelua. Suuremmilta tilaajilta peritään pienempää hintaa. Vuodesta 2015 lähihoitajalle maksettava palkka on Temporessa noussut 13,4 prosenttia. Samalla ajanjaksolla myyntihintamme ei ole noussut vaan jopa laskenut 1,3 prosenttia.
 • Palkka: Lähihoitajille Tempore maksaa perustuntipalkkana 14,49 euroa tunnilta (17,37 euroa tunnilta kokemuslisällä ja lomakorvauksella.) Kustannuksemme työnantajana sivukuluineen tuosta tunnista on 22,30 euroa. Hyvinvointialuekokoista asiakasta laskutamme tuosta tunnista noin 23 euroa.
 • Palkanmaksu: Tempore käyttää palkanmaksussaan alalla ainutlaatuista Palkka Joka Perjantai -konseptia.

Tehokkuus ja automaatio

 • Automaatio: Työkeikat ovat helposti saatavilla sähköisesti. Työntekijä voi kiinnittyä keikalle jopa kahdessa sekunnissa.
 • Palkanmaksu: Palkat maksetaan viikoittain, ja palkkalaskelmia lähetetään yli kolme tuhatta viikossa.

Mitä yhdellä eurolla saa?

 • Mihin Tempore käyttää yhden euron erotuksen lähihoitajalle maksettavan palkan ja asiakkaalta laskutettavan hinnan välillä?
 • Tempore hoitaa:
  • Rekrytoinnin
  • Työhaastattelut
  • Työsopimusten teon
  • Palkanlaskennan
  • Asiakaspalvelun 24 tuntia päivässä seitsemän päivää viikossa
  • Työaikamerkintöjen käsittelyn
  • Markkinoinnin
  • Koulutusten järjestämisen
  • Järjestelmäkulut
  • Työterveyspalvelut ja vakuutusmaksut
 • Yhteistyö: Tempore korostaa kumppanuutta ja yhteistyötä kaikessa toiminnassaan. Siihen on olemassa toimivat prosessit joita kehitetään asiakasta kuunnellen.

Yhteenveto

 • Tempore tarjoaa kustannustehokkaan ja automatisoidun ratkaisun sote-alan väliaikaiseen työvoiman tarpeeseen.
 • Temporen fokus ei ole voitoissa, vaan tehokkuudessa ja asiakaslähtöisyydessä. Pyrkimys on siihen, että asiakkaat kokevat Temporen palvelun yhtä luontevana kuin itse tekisivät työn, mutta ilman hallinnollista taakkaa ja kustannustehokkaammin.

Matinkulma-kodit koostuu kolmesta rakennuksesta, joista kymmenpaikkainen C-talo on suunniteltu fyysisesti kaikkein vaikeimmin vammaisten tarpeet huomioiden. A- ja B-taloissa asuu kussakin viisi asukasta. Osa Matinkulman asukkaista käy arkisin Virvelinrannan päiväaikaisessa toiminnassa.

Kuvassa Matinkulma-kotien pihapiiri, jossa rakennuksia, asfalttipiha ja vihreitä puita ja puskia.
Sekä A- että B-talossa on viisi asukaspaikkaa.

Matinkulma-kotien talot sijaitsevat samassa pihapiirissä ja yhteisellä sisäpihalla on mukava istuskella ja viettää aikaa. Kesäaikana lounas tai päivällinen saatetaan kattaa ulos ja kauniista päivästä voi nauttia pihakeinussa ja kuistilla. Asukkaiden kanssa lähdetään usein myös lenkille pihapiirin ulkopuolelle. 

Työpäivä Matinkulma-kodeissa alkaa yhteisellä raportilla, jonka jälkeen aloitetaan päivän askareet ryhmän kanssa. Iltapäivällä ohjelmassa on usein ulkoilua. Hoitajat aktivoivat asukkaita kunkin voimavarojen puitteissa ja asukkaat osallistuvat mielellään kotitöihin ja muihin askareisiin.

Matinkulma-kodeissa tärkeintä on asukkaiden hyvinvointi, hyvä perushoito ja virikkeellinen arki, jotta päivät olisivat mukavia kaikille. Lisäksi olennaista on se, että myös kaikkein vaikeimmin kehitysvammaiset saavat olla aktiivisesti mukana luomassa yhdenvertaista kaupunkiyhteisöä. Matinkulma-kodit haluaa tuoda esiin kehitysvammatyötä ja kehitysvammaisuutta. Tästä voi hyvänä esimerkkinä mainita Elämisen meininki -sisäfestari-tapahtuman, jonka yksikkö järjesti Virvelinrannassa kesäkuussa. Lisäksi viime kesänä yksikkö rakensi yhdessä virvelinrantalaisten kanssa kesäkeitaan Hämeenlinnan kesäkadulle, jossa asukkaat saivat hoitaa ja kasvattaa esimerkiksi yrttejä.

Kuvassa yleisö katsomassa bändin esiintymistä sisätilassa.
Elämisen meininki -sisäfestarin lavalla PHB.

”Meidän asukkaat ovat aivan huippuja ja pelkästään heidän takia kannattaa tulla tänne.”

Spelman suosittelee keikkailua Matinkulma-kodeissa. “Matinkulma-koteihin on kiva tulla ja olla töissä. Meillä on täällä mukava porukka. Meillä otetaan ihmiset hyvin huomioon sekä perehdytämme työhön. Asukkaat ovat aivan huippuja ja pelkästään heidän takia kannattaa tulla tänne. Jos itseltä löytyy erityistaitoja ja luovuutta, meillä pääsee hyvin toteuttamaan monenlaisia asioita. Olemme avoimia uusille ideoille.”  

Spelman on tutustunut yksikköön alun perin juuri keikkatöiden kautta. Hän teki ensin muutaman keikkavuoron, minkä jälkeen hän jäi kolmeksi kuukaudeksi. Nyt hän on viihtynyt talossa jo 10 vuotta. Kiinnostuitko keikkailusta Matinkulma-kodeilla? Katso keikkainfon tallenne ja rekisteröidy keikkailijaksi!

Vilhelmiina kertoo aloittaneensa keikkailun Temporen, silloisen Seuturekryn, alkuaikoina vuonna 2011. Keikkailu ajatuksena alkoi kiinnostamaan pian eläkkeelle siirtymisen jälkeen. ”Vuoden ajan olin poissa töistä, kun jäin eläkkeelle. Jotenkin ajatus kuitenkin viehätti, että voisin edelleen tehdä töitä. Olin vielä hyvässä kunnossa ja täytyy sanoa, että kyllä taloudellinenkin puoli oli määräävä tekijä sen lisäksi, että tykkään hoitajan työstä. Ja sitten myös se, että olin valmistunut sairaanhoitajaksi myöhemmällä iällä. Kipinä työntekoon oli vielä tallessa”, Vilhelmiina muistelee.

Temporen kautta Vilhelmiina on tehnyt keikkaa pääasiassa Hämeenlinnassa sijaitsevaan ikäihmisten palveluasumisyksikkö Keinukamariin. Yksikkö on lähellä, eli työmatka ei ole pitkä ja töitä on ollut aina sopivasti tarjolla. Myös yksikön mukava työyhteisö saa runsaasti kehuja: ”Täytyy sanoa, että työkaverit ovat aina olleet minulle tärkeitä!”

Työelämään Vilhelmiinaa on vetänyt vielä eläkkeelläkin moni asia. ”Pidän hoitotyöstä ja koen saavani siitä onnistumisen kokemuksia. Tietysti palkka myös merkitsee”, hän kertoo. Keikkailun vapaus ja se, että saa itse päättää työvuoroista on myös tärkeää. Työt voi sovittaa omaan elämään ja arkeen sopivaksi.

Vilhelmiina suosittelee keikkailua myös muille eläkeläisille, jos vain työhaluja vielä riittää. Keikkailu tuo parhaimmillaan vaihtelua sekä rytmiä elämään. Temporen kautta keikkailu on ollut helppoa ja tarvittaessa apua on aina saanut. ”Palvelu on aina ollut ystävällistä. Autettu on auliisti ja kysymyksiin vastattu, jos on joku ongelma tullut. Kiitän Temporen työntekijöitä oikein hyvin sujuneesta yhteistyöstä”, Vilhelmiina kehuu.