Tilauskeskus palvelee akuuteissa poissaoloja ja tilauksia koskevissa asioissa myös itsenäisyyspäivänä klo 7-14. Rauhallista itsenäisyyspäivää!

Jaa artikkeli

Ei ostopalvelua, vaan kokonaisvaltaista kumppanuutta

Julkiset organisaatiot ovat viime vuosina voimakkaasti ulkoistaneet henkilöstö- ja taloushallinnon palvelujaan. Kumppaneiksi usein haetaan tai perustetaan julkisomisteisia palveluyrityksiä, eli inhouse-yrityksiä.

Kumppanuus Sarastia Rekryn kanssa tarkoittaa tätä:

Sarastia Rekry on valtakunnallinen henkilöstöpalveluyritys. Merkittävin osa palvelutuotantoa on kunnallisten ja julkisten organisaatioiden työntekijäpalvelut lyhytaikaisissa työsuhteissa.

Sote-alan työvoimaresursoinnissa julkistyönantajan toiminnalla on vahva painoarvo. Optimoimalla henkilöstöresurssien muuttuva kuorma voidaan vahvistaa oma asema, toiminta ja työpaikat.

Kumppanuuksissa on tärkeää selkeä työnjako, pelisäännöt ja yhteiset tavoitteet. Keskitetty lisäresurssipalvelu on osa yhtenäistä, oikeudenmukaista ja laadukasta henkilöstöpolitiikkaa sekä myönteisen työnantajakuvan luomisessa koko seudulla.

SaRella on kokemusta suurtenkin palvelukokonaisuuksien käsittelemisestä: Joissakin asiakkuuksissa on haastateltu ja rekrytoitu jopa yli tuhat pätevää työntekijää yhden kuukauden aikana.

Ulkoistuksen ja siihen liittyvän digitalisaation käyttöönotto on saattanut murtaa organisaatioiden totuttuja toimintatapoja. Prosesseja voidaan kehittää tehokkaammiksi.

Sarastia Rekry toimii asiakkaidensa omistamana inhouse-yhtiönä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan eli hankintayksikön ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan koska se tekee hankinnan hankintalaissa määritellyltä sidosyksiköltään eli inhouse-yhtiöltä.

Onko virtuaalinen esihenkilö tulevaisuutta hyvinvointialueilla?

Esimerkiksi tulevilla hyvinvointialueilla ei ole välttämättä enää yhdessä paikassa istuva yhden osaston esihenkilö, vaan laajemmin toimiva toimialan tai erityisalueen asiantuntija, joka voi tarjota osaamistaan eri yksiköissä jopa yli toimialarajojen.

Esihenkilöverkostolla on tukipalveluna yhtenäiset digitaaliset järjestelmät ja sovellukset.

Ulkoistettu henkilöstöpalvelu ei tule sekoittamaan organisaation omaa yhteisökulttuuria, vaan se niveltyy luontevasti prosessia helpottavaksi ja resursseja koordinoivaksi kumppaniksi. 

Tämä tuo tehokkuutta, säästöjä ja työhyvinvointia organisaatioon. Suorittavia rutiinitehtäviä voidaan hoitaa automatiikan avustamana nopeasti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti.

Tämä on kolmas artikkeli neliosaisesta artikkelisarjasta, jossa esittelemme Sarastia Rekryn vahvuuksia työntekijäsaatavuuden tuottamisessa.

Muut osat ovat: