Tilauskeskus palvelee akuuteissa poissaoloja ja tilauksia koskevissa asioissa myös itsenäisyyspäivänä klo 7-14. Rauhallista itsenäisyyspäivää!

Jaa artikkeli

Hoitajapula: ”Vuokratyö voi olla myös veronmaksajan etu”

Hoitajapula-podcastin kuudennessa osassa puhutaan vuokratyön hinnasta sote-alalla. Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaanan Jantolan lisäksi hinnoista keskustelevat asiakkuusjohtaja Ralf Wolin ja palvelujohtaja Kaisa Kuusela Sarastia Rekrystä.

Podcastin pääpointit:

  • Sarastia Rekry julkisti hinnoittelunsa, mikä on poikkeuksellista alalla.
  • Henkilöstövuokraus ei ole kallista, ja Sarastia Rekryn marginaali on noin 10 euroa päivää kohti.
  • Sarastia Rekry on inhouse-toimija, joka pyrkii tuottamaan hyötyä asiakkailleen.
  • Yksityiset yritykset veloittavat yleensä enemmän kuin Sarastia Rekry.
  • Sarastia Rekry on tehokas toimija ja onnistunut alentamaan reaalihintojaan jopa 15 prosenttia.
  • Keikkatyö tarjoaa hoitajille joustavuutta ja mahdollisuuden sovittaa työnsä omien tarpeidensa mukaan.
  • Sarastia Rekryn hoitajat saavat arvokasta palautetta ja ovat sitoutuneita palveluun.
  • Sarastia Rekry tarjoaa joustavan ja toimivan palkanmaksun.
  • Henkilöstövuokraus on tärkeää hoitajapulan aikana.
  • Sarastia Rekryllä on 33 asiakasyhteisöä ja sen palveluun luotetaan.

Podcast löytyy myös täältä.

Tiivistelmä podcastista:

Viime aikoina henkilöstövuokraus on ollut paljon esillä mediassa. Syyskuussa Sarastia Rekry teki rohkean liikkeen ja kertoi julkisesti hinnoittelunsa. Tämä on poikkeuksellista alalla, jossa muut toimijat ovat pitäneet hintansa salassa.

Sarastia Rekry syntyi 15 vuotta sitten, kun sen asiakkaat halusivat ulkoistaa sijaishankinnan ja vapauttaa esihenkilöiden aikaa muuhun työhön. Ulkoistamisen tavoitteena oli saada taloudellista ja tehokasta palvelua. Nämä tavoitteet ovat edelleen voimassa.

Nyt jotkut väittävät, että kilpailuttamalla voisi saada parempaa palvelua.

Mutta onko henkilöstövuokraus todella kallista?

Ei ole, sillä Sarastia Rekryn marginaali yhden päivän keikasta on vain noin 10 euroa. Tällä summalla se hoitaa kaiken, mikä liittyy rekrytointiin.

Sarastia Rekry on inhouse-toimija, eli se on asiakkaidensa omistama. Se ei siis pyri tekemään mahdollisimman suurta voittoa, vaan tuottamaan mahdollisimman paljon hyötyä asiakkailleen. Kun se tehostaa toimintaansa, se näkyy suoraan asiakkaiden maksamissa hinnoissa, ei omissa tuloksissa. Tulos käytetään investointeihin ja toiminnan kehittämiseen.

Tämän vuoksi yksityiset yritykset veloittavat noin puolitoista kertaa enemmän kuin Sarastia Rekry ja heidän hintansa vaihtelevat markkinatilanteen mukaan.

Kun julkiset toimijat ovat palveluiden ostajina, heidän pitää olla vastuullisia hinnoissaan, sillä loppujen lopuksi veronmaksajat maksavat laskun.

Tuhat uutta työntekijää kuukaudessa

Sarastia Rekryn toiminta on tehokasta, sillä se saa noin tuhat uutta keikkatyöntekijää kuukaudessa ja sen toiminta on skaalautuvaa. Se on jopa onnistunut alentamaan reaalihintojaan viime vuosina noin 15 prosenttia. Lisäksi se seuraa jatkuvasti asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyttä ja toimii läpinäkyvästi.

Keikkatyö on noussut suosituksi vaihtoehdoksi hoitajille, jotka haluavat tehdä työtä joustavasti ja omien arvojensa mukaisesti. Vaikka he voisivat myydä työpanoksensa suoraan, he valitsevat keikkatyön. Tämä luo etulyöntiaseman yritykselle hoitajapulan aikana, kun osaavan työvoiman saatavuus on haastavaa.

Keikkatyö ei enää ole vain tilapäinen ratkaisu muun työn puuttuessa, vaan hoitajat tekevät siitä tietoisen valinnan. He voivat sovittaa työnsä omien tarpeidensa ja elämäntilanteensa mukaan, mikä tuo heille vapautta ja joustavuutta.

Työtä oman elämän tahtiin

Sarastia Rekryn kautta keikkaileminen ei rajoitu ainoastaan niille, jotka ovat eläkkeellä tai opiskelevat. Se tarjoaa myös mahdollisuuden keikkatyöhön oman päätyön ohessa, esimerkiksi jonkin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä antaa hoitajille mahdollisuuden ansaita lisätuloja ja kehittää ammatillisia taitojaan monipuolisesti.

Yksi Sarastia Rekryn vahvuuksista on sen palveluun sitoutuneet hoitajat. Kaikki työ, niin pitkät kuin lyhyetkin, ovat yhtä tärkeitä. Säännöllinen palautteenkeruu varmistaa laadun ja saadut palautteet osoittavat kiistattomasti, että palvelua arvostetaan erittäin korkealle.

Viimeisimmän, vielä julkaisemattoman Innolink-palautejärjestelmän raportin tulokset ovat mittaushistorian parhaat.

Joustava ja toimiva palkanmaksu on yksi Sarastia Rekryn valttikorteista. Hoitajat saavat palkkansa säännöllisesti joka perjantai, mikä takaa taloudellisen vakauden ja ennustettavuuden.

Vastuullista toimintaa veronmaksajia kohtaan

Keikkatyön merkitys hoitajapulan aikana on korvaamaton. Jos hoitajat tekisivät sijaistyöt omana toimintanaan, jokainen asiakasyhteisö tarvitsisi oman palkanmaksujärjestelmänsä. Tämä olisi kallis ja hankala ratkaisu, eikä se olisi vastuullista verorahojen käyttöä. Sarastia Rekry pystyy hoitamaan kaikki tarvittavat toiminnot yhdellä järjestelmällä ja noin 60 työntekijällä. Tämä tehostaa resurssien käyttöä ja takaa palvelun laadun.

Tällä hetkellä Sarastia Rekryllä on 33 asiakasyhteisöä, ja yritys tarjoaa heille helpon ja luotettavan tavan hankkia sijaishoitajia. Sarastia Rekry mahdollistaa yhteistyön yhden luotettavan kumppanin kanssa, mikä vähentää hallinnollista taakkaa ja tehostaa toimintaa. Yrityksen ammattitaitoinen henkilöstö varmistaa, että hoitajat ja asiakasyhteisöt saavat tarvitsemansa tuen ja palvelun.

Joustava keikkatyö on muuttanut hoitajien työskentelytapoja. Se antaa hoitajille vapauden päättää omasta työajastaan ja tehdä työtä omien arvojensa mukaisesti. Samalla se tarjoaa asiakasyhteisöille kätevän ja tehokkaan tavan saada päteviä sijaishoitajia tarpeen mukaan.

Sarastia Rekryn jatkuvasti kasvava suosio osoittaa, että joustavuudella ja toimivuudella on suuri merkitys nykypäivän työelämässä.

Aiemmat Hoitajapula-podcastit:

”Yksittäiset ratkaisut eivät riitä”

”Työsuhteiden kestot ovat lyhenemään päin ja se haastaa meitä työnantajina”

”Työntekijöille on tarjottava osallistuvuuden kokemus ja vaikutusmahdollisuudet työhönsä”

”Sote-alalla huonoa johtamista saatetaan sietää sillä varjolla, että työ on merkityksellistä”

”Sarastia-kohun keskeltä nousi myös hyviä asioita”