Jaa artikkeli

Yksiköissä tarvitaan lisäresurssia ja toisia suljetaan. Integroi henkilöstön koordinointi sijaispalveluun.

Tämänhetkinen poikkeustilanne on ajanut sote-organisaatiot haastavaan tilanteeseen. Terveydenhuollon yksiköissä tarvitaan tavallista enemmän henkilöstöresurssia ja toisaalla suljetaan yksiköitä. Suljettujen yksiköiden henkilöstöä liikutellaan sinne, missä on tarve, mutta miten henkilöstön liikuttelu ja resurssitarpeet pysyvät hallinnassa?

Koordinoinnin helpottamiseksi tarjoamme henkilöstöresursoinnin palvelun, missä organisaation henkilöstön osaamiset, pätevyydet ja luvat sekä suljetuista yksiköistä ylijääneet resurssit ja terveydenhuollon resurssitarpeet koordinoidaan yhdeltä alustalta.

Osaamiskartoitus tukee henkilöstön liikuttelua

Osaamiskartoituksessa organisaation työntekijät tallentavat omat tutkintonsa, lupansa (lääkehoidon osaaminen, EA-kortit, hygieniapassit yms.) ja osaamisensa palvelualustalle. Tietojen tallentamisen jälkeen resurssia koordinoivalle syntyy kokonaiskuva siitä, millaista osaamista organisaatiossa on, sekä millaisia tarpeita missäkin yksiköissä on. Kun henkilöstön osaamiset on kartoitettu, tarpeet ja tekijät on helppo yhdistää nopeasti.

Oman henkilöstön koordinointi yhdellä alustalla

Oman henkilöstön koordinointi palvelualustalla auttaa näkemään todellisen resurssitarpeen organisaatiossasi poikkeustilanteessa. Tavoitteena on, että organisaation omaa henkilöstöä liikuttelemalla täytetään resurssitarpeet mahdollisimman pitkään, ennen kuin siirrytään käyttämään ulkopuolista lisähenkilöstöä.

Palvelualusta tuottaa reaaliaikaisia tilastoja ja raportteja yksiköiden ja toimialojen resurssitilanteesta, sekä antaa dataa käytettäväksi myös poikkeustilan päätyttyä.

Miten osaamiskartoitus ja omakoordinointi käytännössä toimivat? Ota yhteyttä ja kerromme sinulle!

Jaana Jantola, jaana.jantola@sarastiarekry.fi, 050 408 1321

Bia Kaski, bia.kaski@sarastiarekry.fi, 045 788 14984

Ralf Wolin, ralf.wolin@sarastiarekry.fi, 050 340 9699