Kuvassa Lahden mäkihyppytornit.

Jaa artikkeli

Itsenäistä ja monipuolista kotihoitoa Päijät-Soten yksiköissä

Kotihoidon kenttä on erittäin monipuolinen. Se on itsenäistä, mutta tiimissä tehtävää työtä. Kotihoito pitää sisällään paljon erilaisia osa-alueita, joten se vaatii moniammatillista osaamista. Tiimi voikin muodostua eri ammattiryhmistä, jolloin lähihoitajat, sairaanhoitajat, hoiva-avustajat ja hoiva-apulaiset pystyvät työskentelemään omilla kompetensseillaan.

Verrattuna esimerkiksi hoitokoteihin, kotihoidon etuina ovat asiakaskäynnit, jotka tehdään itsenäisesti tai parityöskentelynä. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palveluesimies Merja Korhosen mielestä kotihoidon työskentelyn edut piilevät juuri siinä: asiakkaat vaihtuvat työpäivän aikana ja vaikka työ on itsenäistä, työntekijällä on aina tiimi takana, joten yksin ei olla koskaan vuorossa.

Ensimmäistä kertaa kotihoitoon tai uuteen yksikköön

Perehdytys kotihoidossa on hyvin yksikkökohtaista. Merja Korhosen omassa yksikössä ensimmäistä kertaa kotihoitoon tulevan keikkalaisen perehdytys tapahtuu yhden aamuvuoron ja yhden iltavuoron aikana, jolloin keikkalainen saa käsityksen, miten vuorot ja niiden työtehtävät eroavat toisistaan. Lisäksi on tärkeää, että alue tulee tutuksi. Mikäli keikkalaisella on aiempaa kokemusta kotihoidosta, perehdytykseen riittää puolisen tuntia. Tällöin kerrotaan yksikön toiminnasta sekä näytetään, mistä kaikki tarvikkeet löytyvät. – Meille uskaltaa tulla, vaikka ei olisi aiempaa kokemusta kotihoidosta, Korhonen rohkaisee.

Esihenkilöt toivovat keikkalaiselta iloista ja reipasta työotetta, hyvätapaisuutta sekä rehellisyyttä ja itsetuntemusta. Jos ei tiedä jostakin asiasta, pitää osata kysyä. Yksiköissä on sitä varten henkilökuntaa, jotka opettavat ja opastavat. Merja toivoo itse aina puhelinhaastattelua keikkalaisten kanssa ennen työvuoroa, mikäli yksikkö on heille uusi. Tällöin sovitaan perehdytyksestä, lääkelupien esittämisestä ja näytöistä. Tällöin yksikköön on kiva tulla ja siellä viihdytään.

Keikkapaikkana Launeen kotihoito

Merja Korhosen oma yksikkö on Launeen kotihoito, jossa on noin 100 asiakasta. He ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä, mutta osa on myös nuorempia. Jotkut asiakkaista tarvitsevat päivittäin apua ravitsemuksessa, hygieniassa ja lääkehoidossa. Joidenkin asiakkaiden luona käydään taas harvemmin esimerkiksi lääkeautomaatin täytön merkeissä. Launeen kotihoidon alueena on eteläinen Lahti, joka on pinta-alaltaan laaja. Tästä syystä työnteon vaatimuksena on oma auto.

Keikkalaisen työ Launeen kotihoidossa koostuu asiakaskäynneistä. Pääasiassa aamuvuoro kestää 6.45–14.30 ja iltavuoro 14.30.–22. Aikataulu voi kuitenkin vaihdella riippuen keikkalaisen omasta tahdosta. Lisäksi keikkalaisella on mahdollisuus tunnin joustoon. Päivän aikana asiakaskäyntejä on 8–14. Määrä vaihtelee käyntien kestojen mukaan.

– Launeen kotihoitoon kannattaa tulla keikkalaiseksi, sillä se on alueena vetovoimainen. Yksikössä on mahtava henkilökunta. Siellä otetaan keikkalainen lämpimästi vastaa ja pidetään tasavertaisena työntekijänä, Korhonen suosittelee.

Keikkakokemuksia kotihoidosta

Päätyönä Päijät-Soten kotihoidon yksiköissä keikkaileva Aada tekee viikoittain neljästä kuuteen vuoroa.
– Keikkailun aloittaminen yksiköissäni oli todella mielenkiintoista, vaikka alkuun haastavaa, koska työ itsessään oli uutta minulle. Tunsin silti, etten jäänyt yksin, vaan apua oli tarjolla esimiehiltä sekä työkavereilta sitä tarvittaessa. Sain todella hyvän perehdytyksen työhöni. Työntekijät ottivat minut lämpimästi vastaan, hän kertoo.

Aadan mukaan työ ja arki kotihoidon yksiköissä voivat olla välillä kiireisiä, mutta kun työnteko ja asiakkaat tulevat tutuiksi, se on helpompaa ja mukavaa. Hän pitää työstä, jossa saa olla paljon liikkeellä ja kokee, että senkin takia kotihoidon työvuoroissa aika kuluu nopeasti. Asukkaat ovat pääsääntöisesti mukavia ja jokaisella on usein yksilölliset avuntarpeet, mikä lisää työn vaihtelevuutta.

– Parasta kotihoidon keikkailussa on se, että saan itse valita omat työvuoroni. Se lisää omalla kohdallani töissä jaksamista, kun voin sitten itse myös päättää vapaapäiväni. Pidän myös työn vaihtelevuudesta, jota keikkailu luo. Palkka joka perjantai tuo myös turvaa taloudellisiin asioihin, Aada kehuu.

Oma kokemukseni keikkailusta Temporen kautta
on todella hyvä. Palkat on maksettu tähän mennessä aina ajallaan, oikein sekä asiakaspalvelu on ollut nopeaa ja mutkatonta, johon olen ollut todella tyytyväinen!

Aada, keikkalainen

Kiinnostuitko keikkailusta Päijät-Soten kotihoidon yksiköissä? Katso keikkainfon tallenne ja rekisteröidy keikkalaiseksi!