Tilauskeskus palvelee akuuteissa poissaoloja ja tilauksia koskevissa asioissa myös itsenäisyyspäivänä klo 7-14. Rauhallista itsenäisyyspäivää!

Piirretty kuva hoitohenkilökunnasta ulkona rakennuksen edessä.

Jaa artikkeli

Jaana Jantola: Viisi asiaa, jotka pitää huomioida vuokratyön hinnasta ja organisoinnista keskusteltaessa

Keskustelu vuokratyön hinnasta ja samaan aikaan käytävä in house -omistuksen vähimmäisosuuksien valmistelu voivat johtaa epätoivottuihin tuloksiin: kalliimpiin ja monimutkaisempiin rakenteisiin. Se ei ole kenenkään etu, ehkä vähiten veronmaksajan.

Koska vuokratyö on jo arkipäivää sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla ja sen tarve näyttää jatkuvan, täytyy sitä hallita mahdollisimman tehokkaasti ja järkevästi. Tässä muutamia ajatuksia.

  • Kustannukset: Vuokratyö nähdään julkisessa keskustelussa usein kalliina vaihtoehtona, vaikka se ei sitä esimerkiksi Temporen ratkaisussa ole. Toisinaan se on ainoa keino saada tarvittavaa henkilöstöä, erityisesti akuuteissa tilanteissa. Lisäksi kustannusten vertailu pelkkien tuntihintojen kautta ei välttämättä anna oikeaa kuvaa. Vertailuissa tulisi huomioida kaikki kustannukset sekä joustavuus.
  • Inhouse-lainsäädäntö: 10 prosentin vähimmäisomistusosuuksia in house-yhtiöihin kaavaillaan.  Se näyttää jo nyt vaikuttavan sillä tavalla, että monilla hyvinvointialueilla pohditaan oman sijaispalvelun organisoimista. Se vie aikaa ja resursseja eikä ole vastauksena kaikkiin henkilöstötarpeisiin kovin kustannustehokasta.
  • Omat sijaispoolit vs. vuokratyö: Oma varahenkilöstö ja sijaispoolit ovat vaihtoehtoja, mutta niiden hankinta, ylläpito, palkanlaskenta, koordinointi jne. eivät ole ilmaisia, vaan vaativat esihenkilötyötä, hallintoa ja järjestelmäratkaisuja. Temporen mallissa maksetaan vain toteutuneista tunneista. Lähihoitajan hinta on hyvinvointialueille 23,04 €/h. Palkka (14,49 euroa) kokemuslisin ja lomakorvauksin sivukuluineen on 22 euroa. Koko palvelu toteutetaan siis vajaalla eurolla per tunti.
  • Kilpailutus: Kilpailutus voi teoriassa laskea kustannuksia ainakin kaikkein korkeimpien hintairtiottojen osalta, mutta siinä on omat haasteensa ja piilokustannuksensa. Kilpailutettuja palvelujakin tarvitaan, vähintään täydentävinä palveluina.
  • Uusien vuokratyöyhtiöiden perustaminen: Se on pitkäaikainen ratkaisu, joka vaatii alkusijoituksia ja aikaa. Kustannustehokkuus pitää tässä vaihtoehdossa punnita tarkkaan. Samaa tehtävää tekemään voi muodostua useita asiakkaidensa omistamia yhtiöitä.

Temporen toimitusjohtaja Jaana Jantola, 9.11. 2023

Harmillista, että julkinen keskustelu painottuu nyt omistusrakenteeseen ja hintaan. Varsinkin, kun fokus voisi olla tehtävärakenteiden uudistamisessa, sote-alan veto- ja pitovoiman vahvistamisessa.