Jaa artikkeli

Sijaisammattilaisten tyytyväisyys Temporeen on nousussa


Sijaisammattilaiset kuvailivat Temporea näillä sanoilla. Sanapilvessä suurimpana on eniten esiintyneet luonnehdinnat.

Tempore on tutkituttanut sijaisammattilaisten ajatuksia ja tuntemuksia työstään jo vuodesta 2016. Innolink toteuttaa kyselyn nykyisin neljä kertaa vuodessa.
Vuoden 2023 koonnin tulokset ovat seitsenvuotisen mittaushistorian parhaat.

Keikkatyötä tehdään yhä enemmän toisen työn ohessa. Päätoimisten keikkalaisen määrä on kyselyyn vastanneiden keskuudessa laskussa.
Työtyytyväisyys on säilynyt vahvana, ja palkanmaksun sujuvuus saa kiitosta. Asiakaspalvelu ja tuki koetaan korvaamattomaksi. NPS-arvot ovat erinomaisella tasolla, mikä heijastaa vahvaa luottamusta Temporen palveluihin. NPS-arvoksi muodostuu Temporella 59.
( Net Promoter Score NPS, tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yritystä, tuotetta tai palvelua ystävilleen tai kollegoilleen.)

Poimintoja tuloksista:

Työsuhteet ja kilpailu:

 • Jos keikkailutiheys on vähentynyt, yleisin syy on pidempi työsuhde.

Työtyytyväisyys ja palkanmaksu:

 • Asiakasorganisaatioissa työskentelyn yleisfiilis on hyvä. (4,2/5. Täyden arvosanan 5 antaneiden määrä on kasvanut)
 • Palkanmaksu sujuu erinomaisesti, useimmat antavat arvosanaksi 4 tai 5!  (4.7/5)

NPS ja asiakaspalaute:

 • Temporen NPS-arvosana on erinomainen: 59. (Innolinkin tietokannan yritysten keskiarvo on 39.)
 • Suurin osa on kuullut Temporesta työpaikan tai tuttavien kautta.
 • Asiakaspalvelusta ja -tuesta on saatu positiivista palautetta. (”Saan aina positiivista palvelua 4,5/5, ”Tarvittaessa saan helposti yhteyden palveluyhteyshenkilöön” 4,4/5)

Havainnot:

 • Keikkalaiset toivovat parannuksia perehdytykseen sekä työkalenterin käytettävyyteen.

Yhteenveto huippukohdista:

 • Yleinen tyytyväisyys Temporen toimintaan on vahvaa.
 • Palkanmaksu ja asiakaspalvelu saavat todella korkeita arvosanoja.
 • NPS-arvot ovat korkeat, mikä osoittaa vahvaa suosittelualtista asennetta.

Taustaa:

Temporen kaikki (mukana myös ne, jotka eivät vastanneet kyselyyn) sijaisammattilaiset työskentelystatuksen mukaan:

 • Keikkaileva vakityössä 31,14 %
 • Sijaisuudet päätyönä 26,77 %
 • Opiskelijat 14,89 %
 • Eläkeläiset 7,22 %
 • Hoitovapaalaiset 4,14 %
 • Muut 15,85 %