Jaa artikkeli

Konkari 2020 -tutkimuksen tulokset valmistuivat – Sarastia Rekryn konkarikeikkailijat nauttivat työnteosta myös eläkeiässä

Sarastia Rekry oli mukana Nextmilen Konkari 2020 -tutkimuksessa, jossa selvitettiin työelämässä olevien näkemyksiä ja toiveita työssäkäyntiä kohtaan 55+-vuotiaana ennen eläkeikää ja eläkkeelle jäännin jälkeen. Nextmile on konkari-ikäisten palveluihin erikoistunut osa Y3 Milestone Coaching & Consulting Oy:tä.

Sarastia Rekryn lisäksi tutkimuksessa olivat mukana muun muassa LähiTapiola, S-ryhmä, Ramboll, Mehiläinen, Elisa ja Milestone. Tutkimukseen osallistui 843 Sarastia Rekryn työntekijää. Yhteensä vastaajia koko tutkimuksessa oli 5 945.

Konkarit muodostavat Sarastia Rekryllä merkittävän osan keikkatyöntekijöistä, sillä noin 20 % kaikista Sarastia Rekryn keikkailijoista on 55+-vuotiaita.

– Sarastia Rekry tekee jo sitä, mitä suuri osa vasta suunnittelee. Eli tarjoavat mielekkäitä työmahdollisuuksia konkareille, kommentoi Nextmilen operatiivinen johtaja Antti Harjuoja.

Tutkimuksen tulosten mukaan Sarastia Rekryn 55+-vuotiaista vastaajista 17 % on kiinnostunut jäämään eläkkeelle mahdollisimman pian tai ennen varsinaista eläkeikää. Moni keikkatyöntekijä haluaa jatkaa keikkailua myös eläkeiässä, muun muassa koska he viihtyvät työssä, kokevat työn mielekkääksi, kokevat työn ylläpitävän mielenvirkeyttä sekä taloudellisista syistä.

Rakastan työtäni!” – 50–54-vuotias työntekijä

Jos terveys sallii, työn tekeminen antaa sisältöä viikkoon, tarpeellisuuden kokemusta ja vähän lisätuloa.” – 55–59-vuotias työntekijä

Eläkeiässä työnteossa Sarastia Rekryn 55+-vuotiaat vastaajat pitävät tärkeänä etenkin hyvää johtamista, arvostusta työyhteisössä ja joustavia työaikoja.

Keikkatyö ja konkarit koetaan merkityksellisinä

Työpaikoilla tyytyväisimpiä Sarastia Rekryn vastaajat ovat itsensä tarpeelliseksi kokemiseen, työn merkityksellisyyteen sekä työkavereihin ja ilmapiiriin. Vastaajista 91 % koki tekevänsä merkityksellistä työtä.

Minua tarvitaan ja minä tarvitsen muita!” – 65–69-vuotias työntekijä

Työssä tärkeimmiksi asioiksi Sarastia Rekryn vastaajat puolestaan kokevat oikeudenmukaisen kohtelun ja hyvän johtamisen, mutta myös työkaverit ja ilmapiiri nousivat tärkeiksi myös tässä yhteydessä. Sarastia Rekryn vastaajat myös arvostavat yli 60-vuotiaita työntekijöitä työpaikoilla. Vastaajista 94 % koki, että konkarityöntekijöillä on hyödyllistä kokemusta ja osaamista työelämässä.

Työntekijät ovat tyytyväisiä elämään – eläkkeelle siirtyminen herättää monia tunteita

Tutkimukseen osallistuneista Sarastia Rekryn työntekijöistä 73 % kertovat olevansa erittäin tai hyvin tyytyväisiä elämäänsä. Tutkimuksen tulosten mukaan elämään tyytyväisyys nousee iän myötä ja esimerkiksi yli 60-vuotiaat ovat vielä tyytyväisempiä elämäänsä kuin 50–55-vuotiaat. Myös Sarastia Rekryllä keikkatyötä tekevät eläkeläiset ovat muita eläkeläisiä tyytyväisempiä elämäänsä!

Eläkkeelle siirtyminen herättää Sarastia Rekryn työntekijöissä ristiriitaisia tunteita. Moni kokee haikeutta, iloa, pelkoa sekä luopumisen ja vapauden tunteita. Kuitenkin eläkeikä nähdään myös uutena mahdollisuutena.

Olen jo eläkkeellä, josta nautin. Kiva tehdä myös keikkaa eläkkeellä.” – 60–64-vuotias työntekijä