Tilauskeskus palvelee akuuteissa poissaoloja ja tilauksia koskevissa asioissa myös itsenäisyyspäivänä klo 7-14. Rauhallista itsenäisyyspäivää!

Jaa artikkeli

Lääkehoidon osaajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

Sarastia Rekry vastaa kysyntään lääkehoidon osaamisen verkkokoulutuksella ja ryhmätenteillä

Tarve lääkehoidon osaajista kasvaa kiihtyvää tahtia – yhä useammassa asiakasyksikössämme myös sijaisilta vaaditaan lääkehoidon osaamista. Sarastia Rekry on tarjonnut sijaisilleen LOVe-tenttimahdollisuuksia omavastuuhinnalla (50 € / 85 €) usean vuoden ajan. Tenttejä on järjestetty Sarastia Rekryn ja asiakasorganisaatioiden tiloissa kerrallaan yhdelle tenttijälle.

Miten vastaamme kasvavaan tarpeeseen lääkehoidon osaajista?

Vuodesta 2019 olemme järjestäneet yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa ryhmätenttejä. Ryhmätenttien järjestäminen aloitettiin Kiipulan ammattiopiston kanssa Vantaalla ja Tampereella, ja alkuvuoden aikana mukaan yhteistyöhön on tullut Satakunnan ammattikorkeakoulu ja kevään aikana Forssan ammatti-instituutti. Myös asiakasorganisaatioista on löytynyt innokkaita osallistujia yhteistyöhön Sastamalasta,  Valkeakoskelta ja Turusta.

Ryhmätenttien tavoitteena on lisätä tenttien suoritusmahdollisuuksia.

Ryhmätenttien järjestäminen hyödyttää paitsi tentin järjestäjää, myös tenttijää, tenttivalvojaa ja työyksiköitä

Ryhmätenttien myötä tenttien ajankohdat on saatu säännöllistettyä: järjestämme tenttejä kuukausittain niillä paikkakunnilla, missä Sarastia Rekryllä on yhteistyökumppani ryhmätenttien järjestämiseen. Säännölliset tenttiajat helpottavat työntekijöidemme ajanhallintaa, kun tulevat tenttiajat ovat ainakin suurin piirtein tiedossa – enää ei tarvitse soittaa ja sumplia kalentereista tenttijälle ja valvojalle kummallekin sopivaa ajankohtaa, vaan tenttijä voi itse suunnitella kalenterinsa etukäteen niin, että pääsee osallistumaan tenttiin etukäteen määrättynä päivänä.

Ryhmätenttien järjestäminen on parempi vaihtoehto myös tenttivalvojan näkökulmasta, sillä vaikka joku tenttijöistä ei saapuisikaan paikalle, tenttiin on kuitenkin saapunut muita osallistujia.

Ryhmätenttien myötä entistä useammalla työntekijällä on mahdollisuus lääkehoidon osaamiseen. Koska yhä useampi työyksikkö vaatii lääkehoidon osaamista työntekijöiltä, on äärimmäisen tärkeää, että tarpeeseen vastataan mahdollistamalla lääkehoidon osaajien määrän kasvu tarjoamalla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koulutus ja tentit.

Miksi LOVe?

LOVe-tentin suorittaneet saavat läpäisystä todistuksen itselleen, joka on pätevä valtakunnallisesti. Kyseessä ei siis ole jonkin tietyn alueen tai yksikön erityinen osaamisvaatimus, joka ei enää työskentelyaluetta vaihtaessa ole merkitsevä. Todistus on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

LOVe-tentit ovat myös oiva keino seurata osaamista – jos tentin läpäisy onnistuu vasta 5. tai 10. kerralla, on työntekijän syytä pohtia omaa osaamistaan ja mahdollista täydennyskoulutusta. LOVe-koulutukseen osallistuja saa kattavan verkkokoulutusmateriaalin ja opiskelun voi tehdä omaan tahtiin. Verkkokoulutuksessa voi testata omia taitoja harjoitustenteillä.

Oletko kiinnostunut päivittämään lääkehoidon osaamisesi? Ota meihin yhteyttä ja ilmoittaudu verkkokoulutukseen!