Jaa artikkeli

Mäntykoti Yli-Maaria keikkatyöntekijän silmin

Mäntykoti Yli-Maaria on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka sijaitsee Turun Yli-Maariassa. Yksikössä on 4 osastoa ja yhteensä 47 asukaspaikkaa.  Yksikön asiakkaina on monisairaita ikäihmisiä, jotka tarvitsevat apua ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa. Vakituisen työnsä ohella keikkaileva Mervi Mäensalo on tuttu näky Yli-Maariassa. Lue alta Mervin kokemuksia keikkailusta Mäntykoti Yli-Maariassa.

”Keikkailen vakituisen työni ohella, paljolti viikonloppuisin ja iltaisin. Viimeisen vuoden ajan olen keikkaillut pelkästään Mäntykoti Yli-Maariassa. Mäntykoti Yli-Maaria sopii minulle sijainniltaan ja yksi iso plussa on, että oman auton saa varmasti parkkiin yksikön pihalle!

Ensimmäisessä työvuorossani Mäntykoti Yli-Maariassa sain vakituiselta työntekijältä hyvän perehdytyksen ja hyvän palautteen työvuoron päätteeksi. Nämä motivoivat tekemään lisää vuoroja Mäntykoti Yli-Maariassa. Nykyään tunnen kuuluvani yksikön vakituiseen ”kalustoon”, koska keikkailen yksikössä säännöllisesti ja tunnen asukkaat sekä henkilökunnan hyvin. Mäntykoti Yli-Maarian on minulle toinen tärkeä ja läheinen työyhteisö.

Mäntykoti Yli-Maaria on pienehkö yksikkö, kaikkiaan asukaspaikkoja on 47. Asukkaat asuvat neljässä eri tuvassa, joten työvuorossa riittää kun perehtyy 10 -13 asukkaan asioihin ja hoivaan kerrallaan. Suurimmalla osalla asukkaista on jokin muistisairaus muiden sairauksien ja toimintakyvyn alentumisen ohella. Hoivatyötä tehdään asukaslähtöisesti ja toimintakykyä ylläpitävällä työotteella. Omaisia vierailee yksikössä säännöllisesti, joten omaisyhteistyö on myös tärkeää. Asukkaat hoidetaan ”loppuun asti” eli yksikössä toteutetaan myös saattohoitoa. Omia persoonallisia vahvuuksiaan tai kiinnostuksen kohteitaan pääsee hyödyntämään hyvin hoivatyön ohella. Vakituinen henkilökunta on mukavan värikäs sekoitus molempia sukupuolia, eri kulttuureja ja eri-ikäisiä.

Keikkalaisen päivä alkaa Yli-Maariassa sillä, että pyytää tarvittavan avaimen vakituiselta henkilökunnalta. Sitten voi tarkistaa ilmoitustaululta, mihin tupaan on kiinnitetty työvuoron ajaksi. Joskus keikkalaisen työvuoro jaetaan kahteen tupaan eli ”hyppäri” -vuoroon. Aamulla yöhoitajat antavat raportin isossa päiväsalissa, iltavuoron aluksi raportin saa työskentelytuvassaan. Jokaisella tuvalla on päiväkohtaiset asukaslistat, joista näkee mm. suihkupäivät, haavanhoidot yms. Asiakastietojärjestelmästä voi tarkistaa ja täydentää tietoja, joten olisi tärkeää, että keikkalaisella olisi tarvittavat tunnukset. Tuvissa tehdään töitä parina tai kolmikkona ja työt jaetaan keskenään tilanteen mukaan joustavasti. Epäselvistä asioista kannattaa aina kysyä työparilta; tyhmiä kysymyksiä ei ole. Työpäivien hektisyys saattaa vaihdella paljonkin, mutta näkisin, että hoivatyön lisäksi aikaa jää myös asukkaitten kanssa yhteisesti vietettäväksi. Mäntykoti Yli-Maariassa saa aina tarvittaessa apua toisilta osastoilta.

Yli-Maariassa keikkailu on mielestäni aika selkeää, koska tuvat ovat pieniä. Sijaisia käytetään Mäntykoti Yli-Maariassa paljon, mutta sijaisissa on monia minun kaltaisiani, jotka tekevät siellä melko paljon vuoroja ja tuntevat talon sekä asukkaat hyvin. Reippaita ja osaavia keikkalaisia arvostetaan Mäntykoti Yli-Maariassa. ”Kiitos työvuorosta!” on usein vuoronvaihdon aikaan kuuluva huudahdus Mäntykoti Yli-Maariassa. Yksikössä tehdään töitä suurella sydämellä ja hyvällä huumorilla!

Keikkailussa Mäntykoti Yli-Maariassa minulle on parasta työkaverit ja asukkaat. Molemmat ryhmät ovat tulleet minulle läheisiksi, mitä arvostan suuresti, koska päätyöni sosiaaliohjaajana on paljolti yksin puurtamista. Pidän vapaudesta valita milloin teen keikkavuoroja. Tiedän, että työpanostani ja osaamistani arvostetaan, mikä on palkitsevaa. Palkka joka perjantai on myös aika koukuttava!

Keikkailu sopii vaihtelunhaluiselle, tunnolliselle ja rohkealle, hoivatyön perustiedot ja -taidot omaavalle tyypille. Kaikkea ei tarvitse, eikä voikaan osata, mutta kaiken voi oppia.”

Kuva: Mervi Mäensalo

Kiinnostuitko keikkailusta Mäntykoti Yli-Maariassa? Osallistu keikkainfoon ja varaa sen jälkeen aika pikahaastatteluun. Haastattelun jälkeen olet valmis keikkailemaan. Lue lisää täältä!