Vastuullisuus

Palvelutuotannon turvaaminen. Päätehtävänämme on osaltamme huolehtia, että asiakkaillamme on henkilöstöä palvelutuotannon turvaamiseksi. Sote-alan asiakkaat, asukkaat ja potilaat ovat asiakkaidemme keskeisimpiä asiakkaita, ja siksi työmme on tärkeää, jotta he saavat laadukasta hoivaa ja hoitoa ajallaan.

Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Tempore Henkilöstöpalvelut Oy on Suomalaisen Työn Liiton jäsen, jonka tehtävänä on toimia sen eteen, että suomalainen työ voi hyvin ja että työ menestyy Suomessa. Lisäksi Tempore Henkilöstöpalvelut Oy on saanut kotimaisuuden korkeimman tunnustuksen, eli avainlippumerkin. Olemme 100 % suomalainen yritys ja maksamme veromme Suomeen sekä työllistämme tuhansia työntekijöitä ympäri Suomea.

Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:lle ei kohdistu pakotteita. Tempore Henkilöstöpalvelut Oy antaa vastuullisena toimijana vakuutuksen, ettei Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n johtoon, vastuuhenkilöihin ja/tai lähipiiriin, kohdistu Euroopan unionin pakotesääntelyä.

Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n toimittajien ja alihankkijoiden osalta Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:lla ei ole tiedossa, että voimassa oleva pakotesääntely rajoittaisi sopimuskumppanien kanssa toimimista.

Luotettava kumppani. Tempore Henkilöstöpalvelut Oy on mukana Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Luotettava Kumppani -jäsenyys kertoo, että hoidamme asiat avoimesti ja että lakisääteiset velvoitteet ovat ajan tasalla.

Moderni toimija. Hyödynnämme jokapäiväisessä työssämme sähköisiä palveluja ja automatiikkaa. Toimintatapamme säästävät ympäristöä.

Tahdomme hyvää. Joka vuosi suuntaamme joulumuistamisiin kohdennetut varat hyväntekeväisyyteen. Kohteeksi on valikoitunut perinteisesti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät organisaatiot.

Sinisellä pohjalla lukee Suomalaisen työn liiton jäsen.
Vihreällä pohjalla teksti luotettava kumppani.
Suomen avainlippu ja teksti suomalaista palvelua.