Jaa artikkeli

Miksi työntekijäsaatavuus kannattaa ulkoistaa? -kymmenen hyvää syytä

 

Henkilöstökulut haukkaavat leijonanosan sote-palveluiden kustannuksista. Jos rahoitus ei ole riittävää, se luo säästöpaineita. Lakisääteinen palveluvelvoite on kuitenkin aina hoidettava.

Sote-palveluja voi ulkoistaa kokonaan tai osittain. Lyhytaikaisten sijaisuuksien ja ruuhkahuippujen koordinoinnin ulkoistaminen on tehokas tapa hakea säästöjä ja joustoja.

Ulkoistamalla varmistetaan se, että avoimiin tilapäisiin tehtäviin löytyy ammattitaitoiset tekijät lyhyelläkin varoitusajalla.

Sarastia Rekry on valtakunnallinen henkilöstöpalveluyritys. Merkittävin osa palvelutuotantoa on kunnallisten ja julkisten organisaatioiden työntekijäpalvelut lyhytaikaisissa työsuhteissa.

SaRe hankkii työntekijöitä muun muassa seuraaville aloille lyhyisiin työsuhteisiin: ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut, koti- ja asumispalvelut, varhaiskasvatus, vuodeosastot ja puhtauspalvelut

Ulkoistamisen vahvuudet

  • Ulkoistettu kumppani pystyy tuottamaan eri laajuisia palvelukokonaisuuksia ja mukauttaa niitä tarpeiden muuttuessa.
  • Tavoitteena on tarjota turvallisuuden, helppouden ja huolettomuuden kokemus nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.
  • Työntekijäpalvelut voidaan lyhytaikaisissa työsuhteissa ottaa käyttöön nopeasti.
  • Asiakas tilaa vain tarpeeseen.
  • SaRen palvelukonseptin avulla säästetään esihenkilötyössä, työvuorosuunnittelussa ja hallinnollisissa tehtävissä.
  • Palvelun käytöllä vakinaisen henkilökunnan resurssit voidaan pitää optimaalisena.
  • Sijaisten työnantajana on henkilöstöpalveluyritys, joka vastaa kiinteistä palkka- ja sosiaaliturvakustannuksista.

Laskelmien mukaan sijaispalvelun ulkoistaminen maksaa keskimäärin 70 senttiä henkilöstötunnilta.

Rekryn asiantuntija tarjoaa jalostettua dataa ja esihenkilötyölle jää enemmän aikaa

Hyvinvointialueet tulevat jatkossakin kamppailemaan työvoiman saatavuuden ja seudun vetovoimaisuuden haasteissa.

Ulkoistettaessa henkilöstöprosessia voidaan johtaa jalostetulla tiedolla: raportoinnilla, mittareilla ja niiden jatkuvalla analysoinnilla. Asiakasorganisaatio on aina ajan tasalla.

Tämä luo hyvää työnantajakuvaa, kustannustietoisuutta ja nopean tilannekuvan luomista.

Operatiivisessa johtamisessa esihenkilötyössä jää enemmän aikaa ihmisten johtamiseen ja asiantuntijatyöhön.

Tämä on ensimmäinen artikkeli neliosaisesta artikkelisarjasta, jossa esittelemme Sarastia Rekryn vahvuuksia työntekijäsaatavuuden tuottamisessa.

Muut osat ovat: