Tilauskeskus palvelee akuuteissa poissaoloja ja tilauksia koskevissa asioissa myös itsenäisyyspäivänä klo 7-14. Rauhallista itsenäisyyspäivää!

Jaa artikkeli

Mitä tapahtuu Sarastia Rekryn kanssa tehdyille sopimuksille kun toiminta siirtyy hyvinvointialueille?

Sarastia Rekryllä on henkilöstövuokrausta eli ns. sijaispalvelua koskevia sopimuksia kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien kanssa. Sopimukset ovat monialaisia eli koskevat sote-alan töiden lisäksi puhtaus- ja ateriapalveluita, varhaiskasvatusta jne.

Sopimusten volyymistä noin 95 prosenttia koskee sote-alalla tehtävää työtä. Tämä tarkoittaa, että palvelut ja sopimukset siirtyvät 1.1.2023 monen asiakkaan osalta uusille hyvinvointialueille.

Miten Sarastia Rekryn kanssa voimassa olevat henkilöstövuokrausta eli sijaispalvelua koskevat sopimukset reagoivat hyvinvointialueiden käynnistyessä 1.1.2023?

a) Jos sopimus koskee vain hyvinvointialueelle siirtyvää sote-henkilöstä, siirtyy sopimus sellaisenaan hyvinvointialueelle ja palvelu jatkuu normaalisti

b) Jos sopimus koskee myös muuta kuin hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä, sopimus jakautuu kahdeksi ja sopimukset jatkuvat sekä esim. kunnan varhaiskasvatuksen osalta että hyvinvointialueelle siirtyvän toiminnan osalta normaalisti.

Laajennukset toteutetaan siirtyneen sopimuksen pohjalta

Jos hyvinvointialueella halutaan laajentaa esimerkiksi yksittäisestä kunnasta siirtyvää sijaispalvelusopimusta koskemaan laajempaa maantieteellistä aluetta tai toimialoja laajemmin, voidaan laajennus toteuttaa siirtyneen palvelusopimuksen pohjalta.

Laajennuksista tehdään palvelusopimuksen liitteeksi uusien alueiden käyttöönottosopimus.

Käyttöönotto mahdollista jo ennen ensi vuoden alkua

Jos sijaispalvelu halutaan ottaa käyttöön hyvinvointialueella jo ennen 1.1.2023 toiminnan käynnistysvaiheen sujuvoittamiseksi jo kuluvan vuoden 2022 aikana, voivat Sarastian osakkaat ottaa palvelun käyttöön jo kuluvan vuoden aikana sote-toimialoilla ilman erillistä osakkuuspäätöstä.

Näissä tilanteissa teemme laajemman käyttöönoton huomioivan yhteistarjouksen alueelle käyttöönotosta.

Palvelu tuotetaan inhouse-periaatteella

Hyvinvointialueiden, jotka ottavat vastaan siirtyvät sopimukset, tulee olla Sarastian osakkaita, koska palvelu tuotetaan inhouse-periaatteella.

Hyvinvointialueelle voi siirtyä esimerkiksi sairaanhoitopiirin tai muun sote-toimijan osakkuus tai osakkuuden voi joku toimijoista hankkia. Sen ehtii tehdä vielä oikein hyvin.

Sarastia Rekryn toiminta on volyymihinnoiteltua. Hyvinvointialuetasoisena yksittäiset kunnat pääsevät mukaan kokonaishinnoitteluun jo vuoden 2022 aikana monella alueilla heti kun hyvinvointialue on vahvistanut palvelun jatkumisen 1.1.2023 erillisellä yhteistyösopimuksella.

Kokonaishinnoittelun vaikutus voi olla hyvinkin merkittävä.