Aikuinen opettamassa päiväkoti-ikäisiä lapsia.

Jaa artikkeli

Naantalin varhaiskasvatus otti käyttöön Temporen palvelut

Tempore aloitti yhteistyön Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa 21.8.2023. Nyt Varsinais-Suomessa pääsee keikkailemaan Naantalin 13 päiväkodissa ja kahdeksassa esiopetusyksikössä. Varhaiskasvatuksen esimies Ritva Parviainen ja aluepäiväkodinjohtaja Taina Rantala kertovat odotuksista yhteistyöhön liittyen sekä Naantalin vakan toiminnasta.

Odotuksena helpottava ja sujuva yhteistyö

Parviainen toivoo, että yhteistyö Temporen kanssa helpottaa esimiesten paperi- ja hallinnollista työtä, kun joku toinen tekee palkkailmoituksia ja etsii sijaisia. Ne vievät tällä hetkellä esimiehiltä todella paljon aikaa. Kun siihen saadaan apua, esimiehet ehtivät tekemään varsinaista työtään eli pedagogista johtamista.

– Odotamme sujuvuutta, jolloin yhdellä hakemuksella saisimme asian etenemään eikä tarvitsisi kovin pitkään pyöriä yhden ja saman asian ympärillä. Pidän myös tärkeänä, että meillä on yksi yhteyshenkilö Temporen päässä, mikä selkeyttää yhteistyötä. Jos tulee pulma tai kysymys, tuki on saatavilla nopeasti, Rantala lisää.

Lapsia leikkimässä temppuradalla sisätilassa.

Vakiintunut pienryhmätoiminta ja yhteiset pelisäännöt

Naantalin varhaiskasvatus koostuu 13 päiväkodista, joissa lasten ikähaarukka on alle 3-vuotiaista 6-vuotiaisiin ja kahdeksasta esiopetusyksiköstä, joista viisi on koulun yhteydessä. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu yhdeksän perhepäivähoitajaa, joiden varahoitopaikat ovat päiväkodeissa. Yksiköt sijaitsevat sekä Naantalin keskusta-alueella että saaristossa.

Kaksi lasta leikkimässä hiekkalaatikolla, aikuinen vahtimassa heitä.

Naantalin varhaiskasvatuksen yksiköissä on mahtava tunnelma ja ilmapiiri sekä toimivat puitteet työskennellä. Oma henkilöstö on sitoutunutta ja tekee töitä positiivisella asenteella. Kaikissa yksiköissä on vakiintunut pienryhmätoiminta ja yhteiset pelisäännöt, jotka lisäävät vaivattomuutta tulla keikkailemaan. 

Naantalin vakassa voi keikkailla lastenhoitajia ja varhaiskasvatuksen opettajia alle kahden viikon pituisissa sijaisuuksissa. Keikkailijat voivat olla varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja jo alalta eläköityneiden lisäksi esimerkiksi alan opiskelijoita, välivuoden pitäjiä tai alanvaihtajia. Keikkailemaan voi tulla myös ilman koulutusta, mutta vaatimuksena on täysi-ikäisyys. Kiinnostus ja soveltuvuus varhaiskasvatukseen on tärkeää.

Aikuinen henkilö opettamassa lapselle leivän voitelua ruokapöydän ääressä.

Naantalin vakan TOP-5

  1. Hyvä toimintalinjaus koko toiminnassa ja työn selkeys.
  2. Toimivat yksiköt ja tilat sekä ammattitaitoiset työntekijät.
  3. Hyvä ja selkeä varhaiskasvatussuunnitelma.
  4. Vakiintunut pienryhmätyöskentely.
  5. Lapsilähtöinen kohtaaminen ja dialogisuus.

Kuten kaikkialla muuallakin myös Naantalissa keikkatyöntekijöille maksetaan lyhyissä alle 12 päivän sijaisuuksissa palkka joka perjantai!

Aloita keikkailu Naantalissa! Keikkailun aloittaminen on helppoa.


Kuvat: Naantalin varhaiskasvatus.