Jaa artikkeli

Sarastia Rekry ryhtyy välittämään vuokratyövoimaa koko Pirkanmaan hyvinvointialueelle

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) hankkii vuokratyövoimaa Sarastia Rekry Oy:ltä. Osapuolet ovat neuvotteluissaan päätyneet laatimaan sopimuksen, joka samalla korvaa aiempia suppeampia , kuntakohtaisia, sopimuksia ja laajentaa yhteistyötä koko Pirkanmaan hyvinvointialuetta koskevaksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) hankkii vuokratyövoimaa Sarastia Rekry Oy:ltä. Osapuolet ovat neuvotteluissaan päätyneet laatimaan sopimuksen, joka samalla korvaa aiempia suppeampia, kuntakohtaisia, sopimuksia ja laajentaa yhteistyötä koko Pirkanmaan hyvinvointialuetta koskevaksi.

Sopimuksen arvo vuodelle 2023 on merkittävä, noin seitsemän miljoonaa euroa.

Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantola kommentoi sopimuksen syntyä seuraavasti:

Pirha on asukasmäärältään Suomen suurin hyvinvointialue ja siksikin yhteistyö Pirhan kanssa on suuri luottamuksen osoitus. Otamme haasteen innostuneina vastaan. Voimme hyödyntää asiakkaiden ja keikkatyöntekijöiden eduksi pitkää kokemusta ja mallinnettuja prosesseja.”

Jantolan mukaan Sarastia Rekryn tehtävänä on auttaa hyvinvointialueita erityisesti lyhytaikaisissa ja akuuteissa henkilöstötarpeissa. Palvelu on keskitettyä ja digitaalisin ratkaisuin tuettua.

”Palvelu on saavutettavissa 24/7-periaatteella ja koko hyvinvointialueella keikkatyöntekijöille ns. yhden luukun periaatteella. Palvelun keskiössä on tiivis yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.”

”Maksamme tuntipalkat palkka joka perjantai -periaatteella ja kaikki keikkatyöntekijät voivat nähdä kaikki avoimet keikkatyöt alueella.”

Pirha perustelee hankintapäätöstä sillä, että hankinta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi alueella.

Laajat sopimukset nyt seitsemällä hyvinvointialueella

Sarastia Rekryllä on sopimuksen syntymisen myötä hyvinvointialuetasoiset sopimukset seitsemän hyvinvointialueen kanssa(liitteen kuvassa vaalean vihreällä).

Hyva-alueet ovat: Etelä-Savon hyvinvointialue, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue, Pirkanmaan hyvinvointialue, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Osittain siirtyviä sopimuksia on niin ikään seitsemän hyvinvointialueen kanssa. (liitteen kuvassa tumman vihreällä)

Palvelumme vaikutusalueella on 3,5 miljoonaa asukasta.

Vuokratyön hinnasta:

Viime aikoina on keskusteltu paljon vuokratyön hinnasta sotealalla. Alalla on erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla omistajapohjilla toimivia yrityksiä.

Tällä hetkellä asiakkaidensa omistama Sarastia Rekryn lähihoitajalle maksettava tuntipalkka on 14,12 euroa. Sivukuluineen, lomakorvauksineen ja kokemuslisineen tuntihinta on 21 euroa. Hyvinvointialuetasoiselle asiakkaalle tuntihinta on keskimäärin 22,80 euroa. Tämä on siis hinta, jonka Sarastia Rekry perii vuokratyöstä asiakkailta: Välityspalkkio on alle kymmenen prosenttia.

Vuokratyön hinnasta lisää täällä.

Sarastia Rekryllä on rekryprosessin läpikäyneitä keikkatyöntekijöitä tällä hetkellä aktiivisena 14 627. Haku-, haastattelu- ja työnvälitysprosessi on digitalisoitu ja jatkuvan tuotekehityksen tulos.

Rekrytointiprosessistamme lisää täällä

Mikä on Sarastia Rekry?

Sarastia Rekry turvaa joustavasti henkilöstöresursseja valtakunnallisesti hyvinvointialueilla ja kunnissa. Keskeisin toiminta on henkilöstövuokraus. Suurin asiakasryhmä on hyvinvointialueet.

Yhtiö on asiakkaidensa omistama. Omistajina ovat kunnat ja hyvinvointialueet.

Sarastia Rekryn kautta tehtiin vuonna 2022 lähes 2 800000 keikkatyötuntia.

Vuonna 2022 Sarastia Rekryyn tehtiin yli 330 000 sijaistilausta, joista suurin osa oli 1–3 päivän akuutteja sijaistarpeita.

Sarastia Rekryssä työskentelee yli13 000 keikkatyöntekijää, joista yli 50 prosentilla on työkokemusta yli 5 vuotta.

Tilaa LinkedIn-uutiskirjeemme”Työntekijäsaatavuus sotessa”