Jaa artikkeli

Severin työura on vasta alussa – ensimmäinen työvuosi Seuturekryssä takana

Seuturekryssä on toiminut vuoden aikana useampi robotti arjen apureina suorittaen näppärästi erilaisia toimintoja, kuten hakuja ja viestien lähettämisiä. Severi on Seuturekryn ensimmäinen robotti, joka aloitti työnsä tasan vuosi sitten. Sen jälkeen robotiikka on tullut osaksi Seuturekryn arkea ja innovatiivista työtapojen kehittämistä. Sijaispalveluun ja rekrytointeihin kuuluu paljon rutiinitehtäviä. Robotiikan avulla olemme saaneet vähennettyä yksinkertaisten, mutta aikaa vievien työtehtävien suorittamista.

Vuosipäivää viettävä Severi lähettää työntekijärekisterissämme oleville tekijöille työtarjouksia avoimiin tilauksiin. Severi lähettää viestin sekä työntekijälle että esimiehelle silloin, kun työntekijä on kiinnittynyt tilattuun työvuoroon. Näin sekä työnantaja että työntekijä saavat vahvistuksen siitä, missä ja milloin työvuoro tapahtuu ja kuka sen tekee.

Severi työskentelee viikon jokaisena päivänä. Arkena aamukuudesta iltayhdeksään. Viikonloppuisin Severi saa nukkua hieman pidempään – aamukahdeksaan. Severi lähettää työtarjouksia sijaisille saman päivän ja kolmen seuraavan päivän. Näppärä robotti lähettää noin 1500 sijaistilauksesta viestit tuhansille keikkalaisillemme ja näistä Severin hoitamista tilauksista täyttyy noin 50-60%.

 

Vuoden aikana Severille on tullut robottikavereita kaiken kaikkiaan kahdeksan. Seuturekryn uusimpia robotteja on puhuva Sointu, joka aloitti työnsä vuoden vaihteessa, aivan uudella toimintatavalla, soittamalla reilut 4000 muistutussoittoa sijaistyöntekijöilleen. ”Saimme sijaistyöntekijät nopeammin ja paremmin reagoimaan kuin esimerkiksi lähettämillämme uutiskirjeillä, kertoo Seuturekryn henkilöstökoordinaattori Mari Yrjölä. Robotti ei tule kuitenkaan korvaamaan ihmisten välistä vuorovaikutusta. ”Emme ole luopumassa henkilökohtaisista puheluista, vaan päinvastoin meillä on nyt aikaa enemmän neuvoa henkilökohtaisesti, kun robotti hoitaa rutiininomaiset muistutteluviestit”, jatkaa Mari.

Robottien, kuten Severin ja Soinnun, avulla palveluhenkilöstölle vapautuu aikaa siihen, mitä he parhaiten osaavat – ja mikä on lopulta tärkeintä – eli ihmisten kohtaamiseen ja palvelemiseen. Myös haasteellisemmille ja rutiinityöstä poikkeavalle ajattelutyölle jää enemmän aikaa.

 

Seuturekryssä pohditaan jatkuvasti mitä töitä olisi hyvä ulkoistaa roboteille ja mikä auttaisi parantamaan prosesseja entisestään. Robotiikka mahdollistaa ajan säästymisen myös omien työprosessien ja –tapojen kehittämiselle. ”Voimme ideoida aika villejäkin ajatuksia siitä, missä robotiikka meitä ja asiakasta eniten hyödyttäisi. Se kannustaa kehittämään myös omia työtapojamme ja luo paremmat edellytykset toimia omalla osaamisalueellamme”, sanoo Seuturekryn kehittämiskoordinaattori Susanna Seppänen.