Jaa artikkeli

Sote-alalla vallitsee työvoimapula – mutta mistä sijaispalvelu löytää keikkatyöntekijöitä?

Kun asiakas haastaa meitä kysymyksellä ”Mistä te Sarastia Rekryssä löydätte uusia sijaisia meille, kun on työvoimapulaa ja esimiehet tuntevat kaikki alueemme keikkatyöntekijät?”, vastaamme reilusti: meillä ei ole taikurinhattua eikä vippaskonsteja. Mutta mitä meillä sitten on?

Paras tulos tulee aina yhteistyöllä ja keskitetyllä prosessinmukaisella palvelumallilla. Kaikki sijaistarpeet ohjataan avoimina työtehtävinä tarjolle kaikille keikkatyöntekijöillemme. Kun työvuorot ja muut kriteerit on selkeästi ilmoitettu, eikä sijaisuuksia sovita muilla tavoilla tai kriteereillä ohi sijaispoolin, pysyvät keikkatyöntekijät yksiköissä aktiivisina.

Tämän jälkeen muut asiat ovat hienosäätöä.

Keskitetty palvelu tarkoittaa myös sitä, että yhden luukun kautta avautuu yksittäiselle työntekijälle työmahdollisuuksia jopa tuhansiin työpaikkoihin ympäri Suomea. Tämä osaltaan lisää keikkatyöntekijäpotentiaalia. Keskitettyyn palveluun mukaan lähteminen tarkoittaa siis myös omien sijaislistojen avaamista koko organisaation käyttöön. Synergiaetu on merkittävä.

Tärkein motivaattori keikkatyöntekijälle on vapaus valita missä ja milloin tekee töitä. On helpompaa kieltäytyä työvuorosta Sarastia Rekrylle kuin tutulle esimiehelle. Joskus tämä tarkoittaa haasteita sijaissaatavuudessa, mutta pitkällä tähtäimellä se näkyy myönteisenä motivaationa tehdä työtä. Toki yksiköt kisaavat keikkatyöntekijöistä hyvällä vastaanotolla, perehdytyksellä ja ilmapiirillä. Me puolestamme sillä, että asiakaspalvelu on laadukasta ja palkanmaksu nopeaa.

Lisäksi meidän kautta työvuorojen varaaminen on tehty helpoksi ja nopeaksi. Suuri osa sijaisuuksista täyttyykin automatiikan ja digitaalisen työtarjottimen kautta. Mobiiliapplikaatiomme kautta keikkatyöntekijämme voivat tutustua keikkatarjontaan ja varata työvuoroja missä tahansa! Meillä digitalisaatio säästää sekä sijaisiksi haluavien, sijaistilaajien että omien rekrytoijiemme aikaa.

Kun keikkatyötä voi tehdä pääansionaan tai vaikka vain vuoron kuukaudessa tai koko kesän, sopii se monenlaisille ammattilaisille: opiskelijoille, eläkeläisille, työuraa vaihtaville, muualla osa-aikatöissä oleville ja muille joustavia työmahdollisuuksia arvostaville. Suuressa osassa toiminta-aluettamme maksamme tuntipalkat joka perjantai, myös se houkuttelee keikkatöihin. Asiakkaidemme kanssa teemme yhteistyötä tiedottamalla eläkkeelle jääville keikkatyön helppoudesta ja oppilaitosyhteistyö on meille arkipäivää.

Markkinointiviestintää onkin oltava riittävästi.

Me panostamme tällä hetkellä digimarkkinointiin ja etätapahtumiin. Silti 85 % keikkatyöntekijöistämme ryhtyy työhön jonkun työyksikön esimiehen tai työkaverin suosituksesta. Palvelun on oltava hyvää, jotta suositteluja uskalletaan tehdä. Alkuvuoden aikana keikkatyöntekijöiltämme keräämämme palautteen mukaan noin 75 % suosittelisi Sarastia Rekryä arvosanoilla 9 tai 10 tutuilleen. Sitoudumme jatkossa palvelemaan työntekijöitämme niin, että vuoden edetessä tuo luku yhä kasvaisi.

Ei ole taikasauvaa eikä taikurinhattua, mutta mallinnetuilla prosesseilla, hyvällä asiakaspalvelulla ja sähköisin kehittyvin ratkaisuin saamme paljon aikaan!

Jaana Jantola
toimitusjohtaja
Sarastia Rekry Oy