Jaa artikkeli

Suuren keikkakyselyn tulokset: ”Keikkailemalla elämä on omissa käsissä”

Eniten keikkailijat arvostavat työssään vapautta. Toteutimme heinäkuussa 2018 kyselyn, johon vastasi yli 700 työntekijäämme.

Lisäansiota opintotuen rinnalle, ammattitaidon ylläpitoa, tekemistä eläkepäiviin. Syyt tehdä keikkatyötä ovat yhtä moninaisia kuin itse keikkailijatkin.

Seuturekryn Suureen keikkakyselyyn vastasi yli 700 keikkatyöntekijää. Heistä lähes puolet keikkailee sivutoimisesti ja reilu kolmannes päätoimisesti. Noin kuudennes kyselyyn vastanneista tekee keikkatyötä opintojen ohella.

”Keikkatyötä tekemällä saan sekä lisätienestiä että työkokemusta. Täydellinen yhdistelmä opiskelijalle!” Yksi vastaajistamme kiteyttää.

Niskalenkki muutoksesta

Perinteinen kahdeksasta neljään – työvuororytmi sopii tänä päivänä yhä harvemmalle työntekijälle. Vakituinenkaan työpaikka ei välttämättä tarkoita säännöllistä työaikaa, sillä määräaikaisten työsuhteiden lisäksi myös osa-aikainen työ on lisääntynyt.

Työelämän pirstaleisuus on saanut aikaan myös sen, ettei vakituisia virkoja välttämättä riitä kaikille halukkaille.

Keikkatyöntekijän tilanne on toisenlainen. Sijaisuuksia, sekä lyhyitä että pitkiä, on sitä vastoin aina tarjolla.

” Keikkoja on yllättävän paljon! Vuoron varaaminen itselle on helppoa, ja kalenterista voi ottaa vain ne vuorot, jotka sopivat omaan aikatauluun”, yksi vastaaja kertoo.

Työ joustaa, jos elämä ei

Muutokset yksityiselämän puolella voivat myllätä pitkäänkin jatkuneen arkirutiinin uusiksi.

Kun asuinpaikka vaihtuu, menot kasvavat tuloja nopeammin tai lapsi ilmoittaa tulostaan, työ on se, jonka halutaan joustavan.

Keikkatyön ansiosta elämän koetaankin olevan paremmin hallittavissa.

”Hoitovapaalla voin tehdä töitä silloin, kuin miehen työvuorot sallivat. Myös lomailla saa samaan aikaan muun perheen kanssa ilman, että aikoihin tarvitsee anoa muutoksia”, eräs keikkalaisemme kertoo.

Vakityötä vapaampaa

Keikkatyö mielletään usein jonkinlaiseksi välivaiheeksi, ei niinkään harkituksi päätökseksi.

Kyselymme perusteella keikkailu vaikuttaisi kuitenkin yhä useammalla olevan nimenomaan oma valinta.

”Vakituisessa työpaikassani turhauduin jatkuvasti kiireestä ja tekemättömistä töistä. Keikkalaisena voin hoitaa työvuoroni ja työpäivän jälkeen jättää hyvillä mielin paineet sinne minne ne kuuluvat, työpaikalle.”

Keikkaillessa voi vastaajien myös kuin itsestään tutustua uusiin toimialoihin, yksiköihin ja asiakkaisiin sekä saada uusia työkavereita.

”Nykyään työ säilyttää mielenkiintonsa aivan toisella tavalla kuin vakityösuhteessa olleessani.”

Työssä viihtymiseen vaikuttaa vastausten mukaan myös kunnollinen perehdytys sekä hyvä työilmapiiri.

Keikkailu on saanut työntekijämme menemään rohkeasti uusiin tilanteisiin ja kartuttamaan ammattitaitoaan erilaisissa yksiköissä.

”Ainoa haitta keikkatyössä on, että sitä tulee tehtyä liikaa!”