Kaksi hoitajan vaatteisiin pukeutunutta nuorta kävelemässä käytävällä.

Sarastia Rekry är nu Tempore

Sarastia Rekry är nu Tempore. Det nya namnet speglar dagens arbetsliv, där arbetstagarna väljer sina egna arbetsmetoder. Arbete är ofta tillgängligt i större mängd än det finns arbetstagare.

Fakta om Tempore

  • Tempore är partner för välfärdsområden och kommuner när det gäller bemanning och säkring av personalresurser.
  • Vi erbjuder tillfälliga arbeten inom social- och hälsovårdssektorn, förskoleverksamheten samt måltids- och städtjänster.
  • År 2022 arbetade våra vikarier 2 700 000 timmar!
  • År 2022 gjordes över 330 000 vikariebeställningar via oss, varav merparten var akuta vikariebehov på 1–3 dagar.
  • Via oss arbetar 16 000 vikarier, varav 50 % får erfarenhetstillägg.
  • Tempore har 15 års erfarenhet av vikarietjänster.
Suomen kartta, jossa korostettu joitain maakuntia lilalla värillä.