Kuvassa toimitusrakennus sisällä.

Beställare

Sarastia Rekry är nu Tempore. Det nya namnet speglar dagens arbetsliv, där arbetstagarna väljer sina egna arbetsmetoder. Arbete är ofta tillgängligt i större mängd än det finns arbetstagare.

Information till Beställare

En vikarie är bara ny på din enhet en gång. Om du introducerar vikarien väl direkt under det första arbetspasset, är personen professionell redan vid nästa arbetstillfälle.

Vikarierna kan själva arbetet, men känner inte till rutinerna på din enhet. Visa vikarien var alla nödvändiga verktyg, personalrum och toaletter finns och delge annan viktig information om din enhet. Genom en god introduktion och ett lyckat mottagande ser du till att vikarien kommer tillbaka till din enhet.

Du kan skicka en kort introduktionsanvisning om din enhet, som vi kan dela ut till vikarierna i förväg. Skicka introduktionsanvisningen via e-post till asiakaspalvelu@tempore.fi.

Skicka respons till oss om arbetstagarna som vikarierar på din enhet. Vi belönar duktiga arbetstagare varje månad, utvecklar våra tjänster och ger våra arbetstagare handledning inom områden som behöver utvecklas.

Skicka respons via e-post: asiakaspalvelu@tempore.fi.

På anslagstavlan i vår tjänsteportal informerar vi om aktuella händelser och ändringar som rör våra tjänster. Läs anslagstavlan regelbundet för att ta del av aktuell information.

Du hittar anslagstavlan genom att klicka på klockikonen uppe till höger i tjänsteportalens fönster. Ha tålamod – det tar en liten stund att öppna anslagstavlan!

Under fliken Tiedoksi (Information) hittar du en handbok för chefer och andra anvisningar som hjälper dig att använda våra tjänster.

När en enhet blir kund hos Sarastia Rekry skapar vi användarnamn till tjänsteportalen åt all personal som behöver det. Användarnamn till tjänsteportalen kan endast beställas av en person som redan har ett användarnamn till tjänsteportalen.

Beställning av användarnamn ska göras via e-post till tunnustenhallinta@tempore.fi eller genom en servicebegäran via tjänsteportalen.

Man kan inte beställa ett användarnamn åt sig själv – vi behöver alltid en bekräftelse av beställarens eller enhetens chef.

Vikarietjänster

Tempores vikarietjänster frigör tid som chefen kan ägna åt basverksamheten. Vikarietjänsterna ger kostnadsbesparingar, eftersom chefen inte längre behöver ringa igenom vikarielistan för att uppfylla akuta behov – det räcker med att lägga in en beställning i vår tjänsteportal. Våra vikarietjänster kan koppla ihop ett jobb och en kandidat på bara två sekunder tack vare automatik och robotik.

Det tar mindre än en minut att lägga in en beställning! Vikariebeställningar görs snabbt och enkelt via mobilen och på webben. Vikarietjänsterna kan snabbt börja användas utan systemkostnader.

Bland våra tusentals arbetstagare hittar vi en lämplig kandidat i rätt tid och på rätt plats. Vikarierna är anställda av Tempore.

Instruktionsfilmer

På instruktionsvideokanalen kan du hitta instruktionsfilmer om hur du använder Tempores tjänsteplattform (Nexstaff) på finska.