Kaksi hoitajan vaatteisiin pukeutunutta nuorta istumassa pöydän ääressä vastakkain.

För arbetssökande

Som vikarie kan du själv bestämma när, var och hur mycket du vill arbeta. Hos oss kan du anpassa arbetet efter din livssituation, oavsett om du är vikarie som huvud- eller bisyssla, studerande, pensionär eller föräldraledig.

Områden och enheter

Vi erbjuder vikariat inom social- och hälsovården, tidig barndoms utbildning och samt renhållningsservicen över hela landet. Du kan arbeta på olika orter oberoende av din hemkommun

Hoitajanvaatteisiin pukeutunut nuori henkilö viikkaa lakanaa sairaalasänkyyn.
Hoitajanvaatteisiin pukeutunut nuori henkilö istumassa sohvalla ja selaamassa puhelinta sisätilassa.

Boka vikariat via appen

Det erbjuds hela tiden nya arbetsskift, som du kan reservera via mobilapp. Ladda ner Tempores mobilapp från App Store eller Google Play.

Utbildningar

Vi erbjuder våra vikarier möjlighet att genomgå den nationella LOVe-webbutbildningen, som inkluderar utbildningens tentamina. 

Kaksi nuorta hoitajien vaatteissa istuu ulkona penkillä ja selaa puhelinta.

Bra att veta

Vi får skattekortsuppgifter elektroniskt direkt från Skatteförvaltningen. Din lön dras med en skatteprocent baserat på den information vi har fått elektroniskt från skattemyndigheten.

Skattekortets procent bestäms enligt den senaste procentsatsen som fastställts av skattemyndigheten. Första gången informationen från en direktuppslag användes var den 11 november 2022 som löningsdag.

Om du har meddelat en högre avdragssats än den som anges på skattekortet innan du ansöker om ett skattekort eller ändrat skattekort, måste du meddela oss den nya högre skatteprocenten genom att göra en tjänstförfrågan till Tempore. Du kan kontrollera din egen skatteprocent på vero.fi-webbplatsen.

Vissa av de kundarbetsenheter som beställer vikarier kräver sote-professionella kort från vikarier. Kortet kan användas för att exempelvis logga in i patientdatasystem. Kortet är personligt och kan vara allmänt eller organisationsspecifikt. Professionell kort inkluderar en chip där säkerhets- och krypteringscertifikat för elektronisk hälsokontakt samt underskriftscertifikat har lagrats.

Du kan ansöka om ett sote-professionellt kort från vilken registreringspunkt som helst och det kan utfärdas till hälso- och sjukvårdspersonal som är registrerad i Valvira underhållsregister över hälso- och sjukvårdspersonal (Terhikki-register). Organisationsspecifika kort är organisationsbaserade och kan utfärdas till annan yrkespersonal vid behov.

Professionella kort är kostnadsfria, men offentliga hälso- och sjukvårdens registreringspunkter kan ta ut en avgift som motsvarar deras egna kostnader för registreringstjänsten.

Smittskyddslagen reglerar vilka vaccinationer som är obligatoriska för personal inom social- och hälsovårdssektorn och i vilka kund- och patientlokaler vaccinationer krävs. Lagen föreskriver också i vilka situationer en person måste lämna ut ett intyg om tuberkulos och salmonella för arbetsuppgifter.

Instruktionsfilmer

På instruktionsvideokanalen hittar du instruktionsvideor om användningen av Temporens plattform (Nexstaff).