Utbildningar

Utbildning genom Tempore

Vi erbjuder våra vikarier möjlighet att genomgå den nationella LOVe-webbutbildningen, som inkluderar utbildningens tentamina. Utbildningen är avsedd för arbetstagare som har utfört ett eller flera vikariat via Sarastia Rekry eller Onvire den senaste tiden. Även studerande inom social- och hälsovården kan gå LOP-kursen i LOVe-utbildningen, om de har avlagt studier i läkemedelsbehandling.

Genom sin anmälan förbinder sig vikarien att avlägga tentamen i de beställda kurserna (inom 6 månader), delta i inbokade tentamina och att utföra minst 3 vikarieskift efter avlagda tentamina (inom 3 månader).

Utbildningsdelarna kan genomföras enligt följande:

Piirretty ikoni, jossa on kaksi lääkekapselia vierekkäin.

LOP-paketet

Närvårdare (LOP och PKV).

Ikoni, jossa kuvattuna lääkkeiden läpipainopakkaus.

MiniLOP-paketet

För personer som har utfört tilläggsstudier i läkemedelsbehandling (socionomer, omsorgsarbetare).

Ikoni, jossa kaksi lääkepilleriä vierekkäin.

Sjukskötarens LOVe-paket

Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor. I paketet ingår LOP, PKV, IV, KIPU och GER. Ange också om du vill gå Loves ROK-, PSYK- och LAS-kurs samt FRK:s ABO-utbildning.

Ikoni, jossa kaksi laastaria päällekkäin.

SuuLOP-kursen

Personer som arbetar inom tandvården.

Efter anmälan får du inloggningsuppgifter till webbutbildningen och vi meddelar tidpunkten för tentamen via e-post. Tentamina genomförs som grupptentamen. En tentamenstid måste avbokas senast 48 timmar före tentamen. Inloggningsuppgifterna till webbutbildningen är giltiga i 6 månader från att de beställs. Under denna period måste tentamina avläggas.

Anmäl dig till utbildningen i läkemedelsbehandling genom att ringa vår kundtjänst på 03 621 3900, skicka e-post (asiakaspalvelu@tempore.fi) eller lämna en servicebegäran via systemet. Observera att anmälan är bindande. 

Yrkesproven i läkemedelsadministrering är en viktig del av utbildningshelheten. Yrkesproven är i regel enhetsspecifika. Kontakta din enhetschef eller motsvarande person för att avlägga dina yrkesprov. Yrkesprovsbetyget behöver inte skickas till Sarastia Rekry/Onvire.

Har du avlagt en utbildning i läkemedelsbehandling? Lägg till läkemedelstillståndet i dina bilagor i systemet och lägg till övriga tillstånd under dina tillstånd och färdigheter.