Om oss

Sarastia Rekry är nu Tempore. Det nya namnet speglar dagens arbetsliv, där arbetstagarna väljer sina egna arbetsmetoder. Arbete är ofta tillgängligt i större mängd än det finns arbetstagare.

Tempore är en partner för välfärdsområden och kommuner när det gäller inhyrning och säkrande av personalresurser.

Våra vikarier arbetar huvudsakligen inom social- och hälsovårdssektorn, men även inom tidig barndomsfostran samt måltids- och städningstjänster.

Ett partnerskap med Tempore erbjuder våra ägar-kunder en snabb, smidig och kostnadseffektiv metod för att anskaffa vikarietjänster.

Tempores tjänsteplattform kopplar samman arbete och arbetstagare på bara några sekunder. Våra vikarier kan välja pass som passar dem i enheter över hela Finland.

Tempore betalar lönen varje fredag.

Arbeta i egen takt.

Ikoni, jossa puhelin ja puhekupla.

Nästan 3 miljoner timmar

År 2023 arbetade våra vikarier nästan 3 miljoner timmar! (2 982 719 h)

Ikoni, jossa kaksi hahmoa heittää ylävitoiset.

387 000 vikariebeställningar

År 2023 gjordes över 387 000 vikariebeställningar via oss, varav merparten var akuta vikariebehov på 1–3 dagar.

Yleisöä tai joukkoa kuvaava ikoni.

15 000 vikarier

Via oss arbetar 15 000 vikarier, varav 50 % får erfarenhetstillägg.

Ikoni, jossa nousevat portaat ja lippu.

15 års erfarenhet

Sarastia Rekry har 15 års erfarenhet av vikarietjänster.