Anmälningskanal

Whistleblowing-anmälningskanal för våra kunder, anställda och andra intressenter.

För Tempore Henkilöstöpalvelut Oy är det viktigt att utveckla god förvaltning och ansvarsfullhet. En självklar del av Corporate Governance-procedurer är att följa EU- och nationell lagstiftning och rapportera om eventuella avvikelser.

Denna rapporteringskanal, som främjar efterlevnaden av denna skyldighet, erbjuder våra kunder, anställda och andra intressenter en konfidentiell kanal för att rapportera misstankar om eventuella missbruk eller överträdelser av Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:s verksamhetsprinciper för intern utredning.

Misstänkta överträdelser kan vara allvarliga lagbrott eller andra allvarliga överträdelser av Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:s riktlinjer som kan ha skadlig påverkan på Tempore Henkilöstöpalvelut Oy, dess kunder och samarbetspartners. Exempel på sådana överträdelser inkluderar mottagande av otillåtna gåvor eller gästfrihet, läckande av kundinformation till utomstående utan särskilt skäl eller intressekonflikter i beslutsfattande.

Kanalen är utformad så att alla rapporter lämnas anonymt och rapportören kan inte identifieras. Alla rapporter behandlas konfidentiellt med respekt för rapportörens och målets integritet.

Hanteringen av personuppgifter följer skyldigheterna enligt personuppgiftslagen (523/1999).

Observera att kanalen inte är avsedd för kundrespons gällande tjänster.