Hållbarhet

Säkra tjänsteproduktion. Vårt huvudsyfte är att bidra till att våra kunder har personal för att säkra tjänsteproduktionen. Kunden inom social- och hälsovårdssektorn, invånarna och patienterna är våra viktigaste kunder, och därför är vårt arbete viktigt för att de ska få kvalitativ vård och behandling i rätt tid.

Medlem i Finska Arbetets Vänners Förbund. Tempore Henkilöstöpalvelut Oy är medlem i Finska Arbetets Vänners Förbund, vars uppdrag är att främja välmående och framgång för finskt arbete i Finland. Dessutom har Tempore Henkilöstöpalvelut Oy fått det högsta erkännandet för inhemska produkter och tjänster, nämligen Nyckelflaggan. Vi är ett 100% finskt företag, betalar våra skatter i Finland och sysselsätter tusentals arbetstagare runt om i landet.

Tempore Henkilöstöpalvelut Oy påverkas inte av sanktioner. Som ansvarig aktör försäkrar Tempore Henkilöstöpalvelut Oy att företagets ledning, ansvarspersoner och/eller närstående inte omfattas av Europeiska unionens sanktioner.

När det gäller leverantörer och underleverantörer till Tempore Henkilöstöpalvelut Oy är det inte känt att gällande sanktioner skulle begränsa affärssamarbetet med kontraktsparter.

Pålitlig partner. Tempore Henkilöstöpalvelut Oy deltar i Suomen Tilaajavastuu Oy:s program ”Pålitlig Partner”. Medlemskapet i ”Pålitlig Partner” visar att vi handlar öppet och att våra lagstadgade skyldigheter är uppdaterade.

Modern operatör. Vi utnyttjar elektroniska tjänster och automatisering i vår dagliga verksamhet. Våra arbetssätt sparar miljön.

Vi vill göra gott. Varje år riktar vi medel avsedda för julgåvor till välgörenhet. Traditionellt har målorganisationerna varit organisationer som främjar barns och ungas hälsa och välbefinnande.

Sinisellä pohjalla lukee Suomalaisen työn liiton jäsen.
Vihreällä pohjalla teksti luotettava kumppani.
Suomen avainlippu ja teksti suomalaista palvelua.