Jaa artikkeli

Sarastia Rekry har blivit Tempore

Vår webbplats har förnyats och Sarastia Rekry har blivit Tempore i och med varumärkesförändringen.

Sarastia Rekrys webbsidor är nu Tempores webbsidor. Viktiga saker hittar du direkt och vi kommer att uppdatera sidorna ytterligare under hösten. Om du hittar några kritiska brister, berätta för oss så vi kan korrigera det! (viestinta@tempore.fi)

Även om företagets namn och utseende har ändrats, kan du fortsätta att agera precis som tidigare. Kundtjänstens e-post är från och med den 15.9 i formen: asiakaspalvelu@tempore.fi och andra e-postadresser kommer att ändras till formen fornamn.efternamn@tempore.fi senast den 19.9.

Företagets officiella namn är Tempore Henkilöstöpalvelut Oy.

Temporen logo.
Det här är Tempore

Tempore är en partner för välfärdsområden och kommuner när det gäller inhyrning och säkrande av personalresurser.

Våra vikarier arbetar huvudsakligen inom social- och hälsovårdssektorn, men även inom tidig barndomsfostran samt måltids- och städningstjänster.

Ett partnerskap med Tempore erbjuder våra ägar-kunder en snabb, smidig och kostnadseffektiv metod för att anskaffa vikarietjänster.

Tempores tjänsteplattform kopplar samman arbete och arbetstagare på bara några sekunder. Våra vikarier kan välja pass som passar dem i enheter över hela Finland.

Tempore betalar lönen varje fredag.

Förnyelsens bakgrund

Välfärdsområdenas och kommunernas vikarieservice som produceras av Sarastia Rekry är nu Tempore. Företaget uppdaterar sitt namn för att beskriva dagens arbetsliv, där arbetstagare själva väljer sitt sätt att arbeta. Det finns ofta mer arbete tillgängligt än det finns arbetstagare.

Tempores VD Jaana Jantola motiverar namnändringen också med praktiska skäl.

Jaana Jantola

Vi blev ofta förväxlade med moderbolaget Sarastia, och det orsakade praktiska problem, bland annat i vår kundservice. Kontakter styrdes till fel servicekanaler, dessutom motsvarade inte ’rekry’-tillägget i namnet längre våra dagens verksamheter.
Jaanan Jantola työpöydän ääressä.
Jaana Jantola

Tempore är tempo, det vill säga arbete i din egen livstakt. Bådas takt har ökat, och Tempore betalar också en lön till sina vikarieproffs varje fredag.

Tempore har 15 års erfarenhet som en stabil arbetsgivare, och grundläggande saker förblir desamma: Tempores kunder är företagets ägare och partnerskapet med Tempore är en naturlig och pålitlig del av deras personal lösningar.

I samband med namnändringen genomfördes också en förändring av Tempores varumärkesidentitet.