Vanliga frågor

För nya vikarier

Här hittar du samlade vanliga frågor för nya jobbsökare angående vikariat.

I huvudsak kan studerande eller redan examinerade inom social- och hälsovård arbeta som vikarier genom Tempore. Det finns också vikariat tillgängliga inom måltids- och städtjänster samt inom förskoleverksamheten, till exempel.

Titta på inspelningen av mötet och fyll i ansökningsformuläret enligt anvisningarna på sidan Börja vikariera. Intervjun genomförs via Teams eller telefon. Om du vill komma igång snabbt med ditt vikariat, bifoga ditt studieutdrag eller examensbevis samt arbetsintyg för att beakta din erfarenhet i löneberäkningen.

Det är viktigt att lägga till ditt studieutdrag eller examensbevis samt arbetsintyg som kan användas för att beakta din erfarenhet i löneberäkningen, redan innan arbetsintervjun.

Välj en tjänst på sidan Avoimet työpaikat och klicka på ”Hae” för att fylla i dina uppgifter på vår plattform. Om du inte är registrerad måste du registrera dig innan du ansöker.

Minderåriga kan också arbeta hos oss, förutom inom enheter för funktionshinder. Minderåriga får inte heller arbeta nattskift.

Vi följer AVAINTES-kollektivavtalet.


För befintliga vikarier

Här hittar du samlade vanliga frågor för befintliga jobbsökare angående vikariat.

Frågor om löneutbetalning och intyg

Tidtabellen för löneutbetalning finns under fliken ”Tiedoksi” på vår plattform. Välj tidtabell som motsvarar ditt arbetsområde. I tidtabellen kan du se när de registrerade timmarna måste vara inlagda (av arbetstagaren) och godkända (av förmannen) för att hinna med den planerade löneutbetalningen.

I modellen ”Lön varje fredag (LVF)” finns lönespecifikationen tillgänglig i nätbanken (leverantör CGI) senast på löneutbetalningsdagen. Papperslönespecifikationer skickas med posten senast följande vecka. I längre anställningsförhållanden syns lönespecifikationen i nätbanken (leverantör CGI) några dagar före löneutbetalningsdagen. Papperslönespecifikationer skickas med posten efter löneutbetalningsdagen.

Vi får skattekortsuppgifter elektroniskt direkt från Skatteförvaltningen. Din lön dras med en skatteprocent baserat på den information vi har fått elektroniskt från skattemyndigheten. Om du har meddelat en högre avdragssats än den som anges på skattekortet innan du ansöker om ett skattekort eller ändrat skattekort, måste du meddela oss den nya högre skatteprocenten genom att göra en tjänstförfrågan till Tempore. Du kan kontrollera din egen skatteprocent på vero.fi-webbplatsen.

Du får arbets- och löneintyg genom att skicka oss en serviceförfrågan. (anvisningar om hur man gör en serviceförfrågan finns i en instruktionsvideo).

Kilometrersättning betalas till arbetstagaren när denne exempelvis har behövt förflytta sig med sitt eget transportmedel till en annan enhet under ett arbetspass. Kilometrersättning betalas också för hemvårdsresor baserat på de faktiska körda kilometrarna.

Kilometrersättningarna registreras på vår plattform Serenetti. Logga in på Serenetti, öppna arbetsuppgiften där du vill lägga till kilometrersättning och börja med att registrera de arbetstimmar som faktiskt arbetats. Efter det kan du lägga till en ny post och välja ”Kilometrersättning” från rullgardinsmenyn. Du måste ange det körda kilometrantalet och i kommentarsfältet beskriva din färdväg.

Larmersättning på 70 euro betalas endast ut när arbetet redan har påbörjats eller om arbetstagaren, på begäran, arbetar två arbetspass i följd på samma enhet utan tidigare överenskommelse. Larmersättning betalas ut om arbetet har pågått i minst 5 timmar. Om arbetstagaren utför två pass i följd måste det andra arbetspasset vara minst fem timmar långt eller tills det skulle ha varat om den frånvarande personens arbetspass hade pågått.

Vi följer AVAINTES-kollektivavtalet.

Om du vill att din medlemsavgift dras från din lön, skicka oss en ifylld och undertecknad behörighet för att dra medlemsavgiften antingen via e-post till addressen asiakaspalvelu@tempore.fi eller via post till adressen Palokunnankatu 26, 13100 Hämeenlinna.

Frågor om tjänsteflödet

På inloggningssidan till vår tjänsteplattform finns en knapp ”Glömt ditt lösenord?” där du kan beställa ett nytt lösenord. På samma sida finns även avsnittet ”Glömda uppgifter” om du har glömt både användarnamn och lösenord.

Du kan skapa en serviceförfrågan genom att logga in på vår tjänsteplattform. Under rubriken ”Administration” hittar du avsnittet ”Serviceförfrågningar”. Titta också på vår instruktionsvideo!

Av säkerhetsskäl kan vi inte behandla person- och löneuppgifter via telefon. Därför bör förfrågningar och frågor som innehåller sådana uppgifter hanteras genom vårt tjänsteflöde på tjänsteplattformen. Det inkluderar till exempel arbetsintyg och adressändringar.

Det är viktigt att lägga till ett studieutdrag eller ett examensbevis på anmälningsformuläret eller i dina egna bilagor innan intervjun. Dessutom bör du inkludera eventuella andra yrkesbevis och tillstånd, såsom hygienpass, första hjälpen-certifikat och medicinbevis.

När du har loggat in på tjänsteplattformen hittar du avsnittet ”Arbetskalender” under rubriken ”Administration”. Genom arbetskalendern kan du hantera de arbetsuppgifter du har bokat, din tillgänglighet och arbetstidsregistreringar.

Timmar registreras genom att logga in i Serenetti på vår tjänsteplattform. Öppna arbetsuppgiften i Serenetti för vilken du vill registrera timmarna. Du kan sedan antingen bekräfta de planerade arbetstimmar som utförda eller registrera de faktiska arbetstimmar du har arbetat.

Arbetsrelaterade frågor

Vi strävar efter att tilldela arbetsgivare inom 1-2 arbetsdagar. Du får endast ett meddelande om att du har tilldelats ett arbetsuppdrag, så om du inte får en skift, kommer det inte att skickas något meddelande. Om tilldelningen drar ut på tiden kommer vi att ringa dig för att kontrollera om du fortfarande är tillgänglig för det aktuella skiftet.

Det är värt att ansöka om ett skift även om du bara kan arbeta en del av det. Om du har fått ett meddelande om ett ledigt skift, svara på meddelandet enligt de instruktioner som finns där. Om du har hittat ett skift på arbetsplattformen, klicka på ”Ansök delvis” och ange tidpunkterna när du kan arbeta under skiftet.

Om du inte har fått ett bekräftelsemeddelande innebär det att du ännu inte har tilldelats ett skift. Du kan inte tilldela dig själv ett arbetsuppdrag direkt om du till exempel har önskat en del av skiftet eller om dina kvalifikationer eller behörigheter inte matchar de som enheten kräver.

”Varm tillgänglighet” innebär en anteckning i din tillgänglighetskalender. Genom att markera ”varm tillgänglighet” för en viss tidpunkt betyder det att du kan tilldelas arbetsuppdrag under den tiden direkt. Användare med ”varm tillgänglighet” prioriteras när arbetspass tillsätts eftersom de automatiskt tilldelas lämpliga arbetspass.

Ring vår kundservice på 03 621 3900. Om det har gått en längre tid sedan ditt senaste vikariat kommer vi att ordna en ny intervju för att uppdatera dina uppgifter.

Många enheter kräver lämplighet enligt smittskyddslagen. Du måste också ha fått influensavaccination under influensasäsongen. Mer information finns på sidan För arbetssökander.

Ange din lämplighet i vårt system under avsnittet ”Licenser och kompetens”. Det finns också en instruktionsvideo om hur man markerar sin lämplighet enligt smittskyddslagen på vår instruktionsvideokanal.

Du kan ansöka om ett allmänt vårdkorts från vilken registreringspunkt som helst, och det kan beviljas för hälsovårdspersonal som är registrerade i Valvira’s Centralregister för hälsovårdspersonal (Terhikki-register). Organisationens personal kort är organisationsbaserade och kan också beviljas annan personal vid behov. Mer information om sote-kortet och en länk till registreringspunkter finns på sidan För arbetssökander.

Utdrag ur belastningsregistret krävs på enheter där det finns minderåriga barn eller ungdomar. Du kan skicka ditt utdrag ur belastningsregistret som en skanning eller bild via e-post till adressen asiakaspalvelu@tempore.fi eller med post till adressen Palokunnankatu 26, 13100 Hämeenlinna.

Vi erbjuder våra vikarier möjligheten att delta i den nationella LOVe-webbutbildningen, som inkluderar tentamen. Utbildningen är avsedd för medarbetare som har ett eller flera vikariat genom Tempore nyligen. Studerande inom social- och hälsovårdsområdet kan genomföra LOVe-utbildningen som en del av sina studier om de har slutfört studierna om läkemedelshantering. Mer information finns på sidan ”Utbildningar” eller genom att ringa vår kundtjänst på 03 621 3900.


För arbetsgivare och förmänshandledare

Här hittar du sammanställt de vanligaste frågorna från arbetsgivare om bemanning.

Det snabbaste sättet att göra en beställning är att göra det via mobilappen eller på datorn.

När en medarbetare har tilldelats en beställning får både beställaren och den tilldelade medarbetaren ett SMS om detta. Genom att logga in på tjänsteplattformen kan du också se din enhets beställningskalender och se om en medarbetare har tilldelats beställningen.

Om ett godkännande från en förmän behövs för att tillsätta en vikarie (t.ex. om vikarien endast har begärt att utföra en del av arbetsuppgifterna), bör förmännen ge sitt godkännande så snabbt som möjligt. En vikarie är inte skyldig att vänta på att bli tillsatt utan kan boka ett annat arbetspass om de ännu inte har blivit tillsatta.

Det finns tre sätt:

  1. Gör en beställning på vår tjänsteplattform och ange den önskade medarbetaren för beställningen.
  2. Gör en öppen beställning, och medarbetaren kan önska arbetspasset genom att använda tjänsteplattformens arbetspasskorg. Då kan dock även andra medarbetare på enheten önska arbetspasset.
  3. Medarbetaren kan markera sin tillgänglighet i sin kalender, och då tilldelas de automatiskt nya beställningar.

Svarstiden avser den tid som en beställning är öppen för. Vid beställning får beställaren själv ange svarstiden enligt de överenskomna riktlinjerna, med en minimisvarstid på 2 timmar. Om beställaren inte anger en svarstid fastställer systemet en svarstid.

Du kan se öppna beställningar i beställningskalendern på tjänsteplattformen.