Jaa artikkeli

Työelämä on muuttunut, keikkailu toimii ”mun elämän ehdoilla”

Tiukentuvien budjettien ja lakisääteisen palveluvelvoitteen täyttämisessä työvoiman saatavuus tuottaa huolta ja työnantajakuvan vaaliminen aiheuttaa omat paineensa.

Moni kunnallinen organisaatio on ottanut viime vuosina käyttöönsä ulkoistetut palvelut henkilöstöresurssien tasaamiseen nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Sarastia Rekry tuottaa valtakunnallisesti lisäresurssipalveluja lyhytaikaisissa työsuhteissa, erityisesti sote-alalle.

Soten työvoimahaasteet:

  • Työvoima liikkuu enemmän ja työsuhteet ovat lyhentyneet.
  • Työvelvoitteiden täyttäminen vaikeutunut.
  • Motivoituneista osaajista on pidettävä huolta
  • Muuttuvissa tilanteissa pitää saada mahdollisimman kitkattomasti osaavia ja luotettavia ammattilaisia lyhyidenkin työkeikkojen täyttämiseen

Työkeikka jopa parissa sekunnissa

Sarastia Rekryllä on noin 12 000 sijaista, jotka on huolella haastateltu. Haastattelussa on kartoitettu koulutukset, luvat ja osaamiset.

Työntekijät voivat hakea heille sopivia keikkoja joko digitaaliselta työtarjottimelta tai käyttämällä saatavuuskalenteria, minkä kautta keikkatarjous voi tulla automaattisesti jopa sekunneissa.

Työkeikkoihin kiinnittymisen ja työtuntien kirjaaminen hoituu digitaalisella sovelluksella. Näin palkkahallintokin hoituu nopeasti.

Sarastia Rekry käyttää paljon kiiteltyä PJP- mallia eli palkka maksetaan joka perjantai.

Keikkailu sovitetaan elämäntilanteeseen

Sarastia Rekry lanseerasi viime viikolla valtakunnallisen televisiomainoskampanjan, jonka teema on ”mun elämän ehdoilla”. Mistä teema kertoo?

Sarastia Rekryn keikkatyöntekijällä on vapaus valita, missä ja milloin työskentelee ja mahdollisuus monipuolisiin työmahdollisuuksiin.

Työntekijöillä on laajat mahdollisuudet valita eri työyksiköistä, missä ja milloin haluaa työskennellä omien pätevyyksiensä rajoissa.

Järjestelmän avulla varmistetaan oikeat osaajat, oikeaan tehtävään, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Sijaisella on aina vapaus valita, mitä tarjottavista tehtävistä hän haluaa ottaa vastaan ja sopeuttaa asioita omaan elämänrytmiinsä.

Varsinkin nuoremman polven tekijäkaarti pitää arvokkaana vapaampaa tapaa työskennellä.

Aktiiviset löytävät paljon töitä ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti.

Miten työvoimapulassa hyvistä tekijöistä voidaan pitää kiinni?

Kun on toimiva konsepti, missä järjestelmät toimivat kitkattomasti, pelisääntöjä noudatetaan, työhön perehdyttäminen tehdään huolellisesti, asiat hoidetaan tasapuolisesti ja työntekijöitä sekä esimiehiä osallistetaan.

Näin sitoutuminen työnantajaan kasvaa ja karkaaminen muualle ei ole niin todennäköistä.

Sarastia Rekry tuottaa Keikkatarinoita-podcastia, jossa keikkalaiset kertovat työstään. Podcastin löydät myös kaikilta podcast-alustoilta (esim Spotify)


Muut osat ovat: