Jaa artikkeli

Työvoiman saatavuus on entistä haasteellisempaa – tulevaisuuden työelämässä työntekijä on keskiössä

Sote-alalla töitä on enemmän kuin tekijöitä – nyt ja tulevaisuudessa. Tekijöiden houkuttelu vaatii uusia keinoja, samoin kuin tekijöistä kiinni pitäminen. Enää vakituinen työpaikka tai edes keskimääräistä korkeampi palkka eivät riitä parhaille osaajille, kun omaa paikkaa työkentällä haetaan. Mikä työntekijöitä sitten houkuttaa?

Tärkeämpää, kuin vakityö tai työstä saatava korvaus, on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Entistä tärkeämpää tekijöille on saada itse valita työvuorot ja jopa työyksiköt. Aina tämä ei työyhteisöissä ole mahdollista, varsinkaan vakituisen henkilökunnan kanssa, mutta mitä muuta yksiköissä voitaisiin tehdä tekijöiden houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi?

Työilmapiiri luomassa hyvinvoivaa työyhteisöä

Vaikka työ käy välillä raskaaksi, ja ainainen kiire ja paine kiristävät takaraivossa, on tärkeää muistaa, miten arvokasta työtä sote- ja varhaiskasvatuksen työyksiköissä tehdään. Työntekijöiden arvostaminen ja sen esille tuominen nostaa tekijöiden motivaatiota tehdä arvokasta työtään, sekä sitouttaa heidät omaan työyhteisöönsä. Tekijöille on mielekkäämpää tehdä työtä yhteisössä, jossa he kokevat itsensä ja tekemänsä työn arvokkaaksi.

Arvostuksen kautta työssäjaksaminen paranee, ja tärkeän mutta monesti unohdetun puskaradion merkitys korostuu. Kun työntekijät kokevat itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi, he todennäköisemmin suosittelevat työpaikkaa myös omalle verkostolleen.

Erityisen tärkeää roolia työilmapiiri näyttelee keikkatyöntekijöiden keskuudessa: kun työntekijä saa itse määritellä ne työyksiköt joissa työskentelee, valitsee hän ne yksiköt, joissa on miellyttävintä työskennellä. Edes itse työn haastavuus ei ole niin merkittävä tekijä työyksiköiden valinnassa kuin vallitseva työilmapiiri.

Hyvän työilmapiirin luonti ei kuitenkaan tapahdu käden käänteessä, vaan vaati pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtä.

Mitä työyksiköissä voitaisiin tehdä heti paremman työilmapiirin eteen?

Hyvän työilmapiirin luonti lähtee arjen perusasioista: tervehtimisestä, hyvästä vastaanotosta ja hyvästä perehdyttämisestä. Kun yhteisöön saapuva uusi työntekijä tai keikkalainen otetaan vastaan aidon iloisesti, on hänen sitouttamisensa jo hyvällä alulla. Näkisitkö itsesi innostumassa uudesta työpaikasta yksikössä, jossa et saa edes hyvän huomenen toivotusta?

Vastaanoton lisäksi perehdyttämisellä on suuri merkitys. Kun perehdytys hoidetaan hyvin, uusi työntekijä on oikeasti uusi vain yhden päivän. Perehdytykseen ei useinkaan, varsinkaan keikkatyöntekijöiden osalta, vaadita muuta kuin perusasiat: mistä löytyy WC, pukuhuone ja tarvittavat työvälineet. Keikkatyöntekijät ovat perehtymisen ammattilaisia kiertäessään työyksiköstä toiseen.

Kun uudella tekijällä on heti alusta alkaen käsitys yksikön toimintatavoista, on hänen huomattavasti helpompi päästä osaksi työyhteisöä ja toimintatapoja, ja näin ollen sitoutuu työpaikkaansa todennäköisemmin.

Mitkä ovat ne työyksikkösi vaatimukset, jotka rajaavat tekijäsaatavuutta? Tätä pohdimme parin viikon päästä!