Jaa artikkeli

Työsuojelulla varmistetaan hyvää työntekijäkokemusta – keikkatyössä työsuojelun tiedonkulku kaipaa tehostamista

Sarastia Rekryn yli 11 000:n ja Onviren lähes 2 500:n keikkatyöntekijän työturvallisuus on sekä henkilöstöpalveluyrityksen että asiakasorganisaatioiden vastuulla, jolloin yhteistyö ja selkeät prosessit toimijoiden välillä ovat tärkeitä. Aluehallintoviraston vuonna 2019 tekemässä hankkeessa selvisi, että tiedonvaihdossa on yhä paljon kehitettävää henkilöstövuokrausta harjoittavien yritysten ja vuokratyövoimaa käyttävien yritysten välillä.

Puutteita löytyi työterveyshuollon työpaikkaselvityksistä, keikkatyövoimaa käyttävien yritysten tiedonantovelvollisuudesta sekä työn vaarojen selvittämisissä ja arvioinneissa. Keikkatyövoimaa käyttävien yritysten tiedonantovelvollisuus oli vieras velvoite monessa tarkastetussa keikkatyövoimaa käyttävässä yrityksessä.

Osassa tapauksissa toimeksiantojen kiireellisyys, työsuhteiden lyhyt kesto ja työsuhteen
jatkumisen epävarmuus aiheuttivat sen, että säädösten noudattaminen koettiin työpaikoilla haastavaksi.

Jaettu työsuojeluvastuu vaatii yhteispeliä

Työnantajan on huolehdittava työntekijöistään lain velvoitteiden mukaisesti. Työsuojelua määrittävät erilaiset lait, kuten työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki ja työsuojelun valvontalaki. Keikkatyötä koskee jaettu työsuojeluvastuu, joten yhteistyö toimijoiden välillä on erityisen tärkeää.

– Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jossa työskentelee samaan aikaan eri työnantajan työntekijöitä. Toimiva työsuojelu osoittaa työntekijöille, että organisaatio välittää henkilöstöstään, selventää Sarastia Rekryn henkilöstöasiantuntija ja työsuojelupäällikkö Kirsi-Mari Salanto.

Keikkatyöntekijän päivittäisen työskentelyn työturvallisuus on asiakasorganisaation vastuulla. Asiakasorganisaatio vastaa keikkatyöntekijän perehdyttämisestä työhön, työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelutoimenpiteisiin sekä tutustuttaa työyhteisöön, johtaa, opastaa ja valvoo työtä.

Asiakasorganisaation on annettava keikkatyöntekijälle myös riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä. Sarastia Rekry/Onvire puolestaan huolehtii keikkatyöntekijöiden ammattitaidosta ja vastaa lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä, työkyvyn tuesta ja työntekijän lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta sekä palkanmaksusta.

Työsuojelua toteutetaan osana arkityötä

Työsuojelu ei ole rakettitiedettä, vaan sitä toteutetaan osana arkityötä. Viestintä ohjaa tekemistä, lait ja sopimukset toimivat vähimmäistason perälautana. Työpaikalla jokainen on työsuojelutoimija ja jokaisen vastuulla on tuoda esille työskentelyä haittaavia asioita. Työpaikka- ja tiimikokousten asialistalle on aihetta ottaa säännöllisesti myös työsuojelulliset asiat. Käyttää voi toki muitakin kuin perinteisempiä viestintäkanavia. Turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia asioita voi vaikka julkaista vessakoppien seinällä julisteina, jolloin viestin huomaa kaikki moneen kertaan aina nenää puuteroidessa.

Osana konkreettista työsuojeluyhteistyötä Sarastia Rekry/Onvire lähetti toukokuun 2021 lopussa kaikkiin keikkatyöntekijöitä tilaaviin työyksiköihin kyselyn työsuojelun järjestämisestä työyksiköissä. Sarastia Rekry/Onvire käyttää saamiaan tietoja täyttääkseen työnantajavelvollisuutensa, mutta toivomme, että kyselystä saatujen tietojen avulla pystymme rakentamaan entistä toimivampaa yhteistyötä työsuojelun osalta.

– Lain ohjaamat konkreettiset työsuojelutoimet tapahtuvat työyksikkötasolla. Koska Sarastia Rekryn/Onviren vaikutusmahdollisuudet asiakasorganisaation työsuojelutoimiin ovat melko rajalliset, päädyimme informoimaan jaetusta työsuojeluvastuusta uutiskirjeellä kaikkien asiakasyksiköiden esihenkilöitä. Kyselyn avulla toivomme saavamme tietoa työyksiköiden työsuojelutoimien tilasta, jotka kohdentuvat myös yhteisiin keikkatyöntekijöihimme.

Toivomme siis aktiivista osallistumista kyselyyn. Vastaaminen auttaa kehittämään jaettua työsuojeluvastuuta edelleen – hyöty on siis yhteinen! Jaetussa työsuojeluvastuussa on vielä sarkaa hoidettavana. Hyviä käytäntöjä on toki jo ja uusia kehitetään, mutta tieto ei leviä käytännöiksi pelkkiä dokumentteja välittämällä.

Tehdään siis yhteistyötä, viestitetään, vaikutetaan ja jaetaan työsuojeluvastuu keikkalaisista.

Lähteet:

Aluehallintoviraston Länsi- ja Sisä-Suomen työsuojelun vastuualueen tiedote 15.2.2019.
Hankeraportti:  Hankkeessa työsuojeluviranomainen tarkasti 76 henkilöstövuokrausyritystä ja 144 vuokratyövoimaa käyttävään yritystä.

Työturvallisuuskeskus, oppaat ja ohjeet, ladattavat julkaisut, Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus:

Yhteistä työpaikkaa koskevat säädökset löytyvät työturvallisuuslain viidennestä luvusta. Työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä yhteisellä työpaikalla säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.