Tilauskeskus palvelee akuuteissa poissaoloja ja tilauksia koskevissa asioissa myös itsenäisyyspäivänä klo 7-14. Rauhallista itsenäisyyspäivää!

Jaa artikkeli

Vapauden mahdollistava keikkatyö motivoi hoitajia jäämään hoitoalalle

Hoitajat ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä ammattilaisia. Hoitotyö koetaan edelleen merkitykselliseksi ja ala kehittyy nopeasti tulevina vuosina. Keikkatyö on nykyaikainen työmuoto, josta monet ammattilaiset ovat löytäneet sekä vapauden että syyn jäädä hoitoalalle. Sarastia Rekryn keikkatyöntekijöistä 95 % on sitä mieltä, että töiden vastaanottaminen Sarastia Rekryn kautta on helppoa ja vaivatonta. Sarastia Rekry on jo 12 vuoden ajan mahdollistanut hoitajille vapauden valita niin työvuoronsa, loma-aikansa kuin yksikkönsä ja toimialansakin. Ja se näkyy myös työmotivaatiossa!

Kysymme säännöllisesti keikkatyöntekijöiltä: ”Mikä saisi sinut keikkailemaan enemmän?”. Vastauksissa on huomattavissa selkeä trendi. Töiden varaamisen helppous ja vapaus valita omat työ- ja vapaapäivät painavat vaakakupissa. Työntekijät arvostavat omaa vapaa-aikaansa yhä enemmän, ja niin me Sarastia Rekryssä kuten muutkin alan toimijat kilpailemme nyt erityisesti työntekijöiden vapaa-ajan kanssa. Päivittäin mietimme, mikä saa työntekijän vaihtamaan arvokkaan vapaa-aikansa työntekoon. Mikä siis houkuttelee yli 11 000 keikkatyöntekijäämme yhä uudelleen keikoille kauttamme tuhansiin yksiköihin ympäri Suomen?

Keskiössä arvostus, vapaus ja nopeus

Ensimmäiseksi, me todella arvostamme keikkatyöntekijää! Keikkatyöntekijä on yksikön arjen pelastaja sijaistarpeissa. Kysymme säännöllisesti palautekyselyllä, miten keikkatyöntekijät kokevat työnsä ja miten me voisimme parantaa heidän työarkeaan. Huolehdimme yhdessä asiakkaiden kanssa, miten keikkatyöntekijän arvostus osoitetaan arjessa. Erityisen tärkeitä asioita ovat esimerkiksi perehdytys, mukava vastaanotto ja kiittäminen. Hyvä kokemus keikkatyöstä motivoi työntekijän uudelleen keikalle, ja positiivisen fiiliksen saanut työntekijä tuo mukanaan muutaman kaverinkin. Uskallan väittää, että Sarastia Rekryn arvostus keikkatyöntekijöitä kohtaan on onnistuttu välittämään alan ammattilaisille, sillä työntekijöistämme jo yli 30 prosenttia keikkailee päätyönään!

Toiseksi, mahdollistamme vapauden ja vaihtelun työssä. Sarastia Rekryn sijaispalvelussa kaikki keikat ovat tarjolla kaikille työntekijöille. Toimimme ”yhden luukun periaatteella”. Se tarkoittaa, että tärkeät toiminnot (mm. työhaastattelu, töiden varaaminen, palkanmaksu ja työsuhdeasioiden hoitaminen) tapahtuvat samassa järjestelmässä, jolloin töiden vastaanottaminen on yksinkertaista ja helppoa. Keikkaileva hoitaja voi työskennellä monipuolisesti eri asiakkailla, toimialoilla ja yksiköissä useilla paikkakunnilla.

Kolmanneksi, palvelemme keikkatyöntekijää nopeasti. Koska hoitoalan keikat tulevat yhä nopeammalla aikataululla varattavaksi ja työntekijöiltä vaaditaan nopeutta, haluamme Sarastia Rekryssä palvella työntekijöitämme ja asiakkaitamme samalla vauhdilla. Siksi kehitimme Palkka joka perjantai -mallin, jossa tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan palkka kirjaimellisesti perjantaisin! Saamme keikkatyöntekijöiltämme kiitosta ripeästä ja monipuolisesta palvelusta. Meidät tavoittaa monen kanavan kautta: sähköisesti järjestelmän kautta, sähköpostilla, puhelimitse sekä sosiaalisessa mediassa!

Merkityksellistä kumppanuutta

Työtä keikkatyön ja sijaissaatavuuden edistämiseksi ei suinkaan tehdä yksin, vaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Sarastia Rekryn ja asiakasorganisaatioidemme välillä vallitsee vahva, vuorovaikutteinen kumppanuus, jossa istutaan yhdessä alas säännöllisesti ja ratkaistaan ongelmia yhteistyössä. Kumppanuuksissa on tärkeää selkeä työnjako, pelisäännöt ja yhteiset tavoitteet. Lähetämme asiakkaillemme säännöllisesti palautekyselyjä, joiden vastausten pohjalta kehitämme toimintaamme. Sarastia Rekryn palveluhenkilöstössä työskentelee noin 50 ratkaisukeskeistä ja hyvällä palveluasenteella varustettua työntekijää. Emme ajattele koskaan olevamme täysin valmiita, sillä asenteemme on: ”aina on jotain kehitettävää”!

Pirjo Matikainen
palvelujohtaja
Sarastia Rekry