Jaa artikkeli

Varhaiskasvatus – jokaisen lapsen ja perheen oikeus

Tänään 21.3.2019 vietetään valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää. Haastattelimme lähes 30 vuotta varhaiskasvatuksessa työskennellyttä Hämeenlinnan Liivuoren päiväkodin lastentarhanopettajaa Saila Mathlinia.

Varhaiskasvatuksen kenttä ja henkilökunnan rakenne on 30 vuodessa muuttunut jonkin verran: ennen ryhmässä oli kaksi opettajaa ja yksi hoitaja, nykyään ryhmässä on yksi opettaja ja kaksi hoitajaa. Muutos on tuonut opettajille enemmän vastuuta. Lasten kohtaaminen on edelleen samanlaista, mutta elämä on muuttunut. Perheiden arki on kiireisempää kuin ennen, ja se näkyy lapsissa. Osa lapsista ja perheistä kaipaa rauhallisuutta arkeen, mitä päiväkoti voi tarjota.

Pedagogiikan aika on nyt. Mitä se tarkoittaa?

Lastentarhanopettajaliiton lehdessä kerrotaan, että pedagogiikan aika on nyt. Reilu vuosi sitten asetettiin uusi varhaiskasvatuslaki, joka on tuonut muutoksia verrattuna aiempaan päivähoitolakiin. Ennen varhaiskasvatus oli sosiaalinen tuki perheille, ja uuden lain mukaan jokaisella lapsella on oikeus oppia. Samalla lailla kuin perusopetus kuuluu kaikille, myös varhaiskasvatus kuuluu kaikille lapsille.

Päiväkodissa opetellaan tulevaisuutta varten ryhmätaitoja, että osataan koulussa toimia ryhmässä ja myös työelämässä. Varhaiskasvatuksessa on tärkeää huomioida vuorovaikutustaitoihin liittyvät asiat, kuten kielellinen kehitys, ilmeet ja eleet sekä liikkuminen. On tärkeää osata tulkita lasta ja havaita, miten erilaisia asioita voi milloinkin opettaa.

– Varhaiskasvatuslaki on hyvä ja tuo laadukkuutta. Aiemmin lapsia liikuteltiin isoina ryhminä ja ryhmänhallinta oli tärkeää. Nykyään toimitaan enemmän pienryhmissä ja kuunnellaan lasten yksilöllisiä tarpeita. Myös lapsen kehityksen kulku otetaan paremmin huomioon.

Varhaiskasvatus vaikuttaa lapsen elämään

Monissa tutkimuksissa on todettu varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevän esimerkiksi syrjäytymisen ongelmia. Kun pääsee jo varhain ryhmän mukaan ja saa ammattilaisten tukea, pystytään paremmin huomaamaan esimerkiksi ongelmat kehityksessä tai oppimisessa ja tarjoamaan tukea niihin.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on usko siihen, että sillä mitä tehdään, on vaikutusta lasten elämään. Toki lapsen oma perhe on vahva. Siinä vaiheessa, jos perheessä on ongelmia, korostuu ammattilaisten tuki lapselle. Tärkeää on saada positiivista palautetta ja apua päästä haasteellisista tilanteista yli.

– Lapset kaipaavat kavereita ja haluavat toimia ryhmässä, ja silloin tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajaa ohjaamaan ryhmää ja poimimaan lapsen oppimisen paikat ja ohjaamaan oppimista oikeaan suuntaan.

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan opettajien lisäksi lastenhoitajia ja ryhmäavustajia, jotka tuovat omaa näkökulmaa ja erilaista osaamista kokonaisvaltaisesti toimivaan varhaiskasvatukseen. Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen sosionomit tuovat mukaan perheiden näkökulmaa enemmän.

-Kyllä me luomme tulevaisuutta – uusia kansalaisia täältä.

Haluatko työskennellä varhaiskasvatuksessa? Sarastia Rekryn kautta pääset keikkailemaan laajasti ja monipuolisesti erilaisissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Kirjaudu järjestelmäämme ja laajenna toimialasi myös varhaiskasvatukseen!