Jaa artikkeli

Varkaus kehittää laajasti henkilöstön saatavuuttaan – Sarastia Rekryn sijaispalvelun käyttöönotto on osa kehitystyötä

Varkauden ja Joroisten yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa otetaan käyttöön Sarastia Rekryn sijaispalvelu 15. helmikuuta alkaen. Sijaispalvelun käyttöönotto on osa suurempaa kehitystyön kokonaisuutta, jolla Varkaus tähtää työvoiman turvaamiseen varahenkilöstön kehittämisen kautta.

Sarastia Rekryn sijaispalvelun käyttöönoton myötä Varkaudessa ja Joroisissa hankitaan sijainen alle 3 kuukauden kestoisiin sosiaali- ja terveysalan sijaisuuksiin Sarastia Rekryn sijaispalvelun kautta. Sijaispalvelussa kunnat maksavat vain niistä sijaisuuksista, jotka saadaan täytettyä, joten turhia resursseja ei kulu.

Varkaudessa on panostettu henkilöstön saatavuuden kehittämiseen jo muun muassa räätälöidyillä koulutuksilla, oppisopimusmahdollisuuksilla sekä oppilaitosyhteistyöllä. Samalla myös omaa vakituista varahenkilöstöä laajennetaan ja kehitetään. Sarastia Rekryn sijaispalvelun käyttöönotto on osa kehitystyötä ja ajatukset yhteistyöstä ovatkin toiveikkaat.

– Toivomme, että sijaispalvelun myötä sijaisten saaminen on helpompaa, kuin mitä se tällä hetkellä on. Lisäksi tietysti toivomme, että sijaispalvelun käyttöönotto kasvattaa sijaispooliamme ja että sijaisia voidaan hyödyntää koko seutukunnan kesken, kommentoi Varkauden kaupungin palvelualuepäällikkö Reetta Kettunen.

Sijaispalvelun käyttöönoton on tarkoitus vapauttaa Varkauden ja Joroisten sosiaali- ja terveyspalveluiden esimiesten aikaa tarkoituksenmukaisempiin tehtäviin, kuten johtamistyöhön, suunnitteluun, kehittämiseen ja asiakasyhteistyöhön.

– Hallinnollinen helppous ja esimiesten merkityksellinen työajan käytön ohjautuminen olivat myös keskeisiä syitä sijaispalveluun liittymiseen, kertaa Kettunen.

Keikkatyöntekijöille palkka joka perjantai

Varkaudessa ja Joroisissa on tarjolla sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille mielenkiintoisia keikkamahdollisuuksia monissa eri yksiköissä. Keikkatyöntekijöitä tarvitaan muun muassa asumispalveluihin, koti- ja osastohoitoon, vastaanottopalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön.

– Meillä panostetaan perehdytykseen ja sijaiset otetaan aina ilolla vastaan. Sarastia Rekryn kautta työskentelevien sijaisten palvelusuhde-ehdot ovat myös yhdenvertaiset kaupungin vakituisten työntekijöiden kanssa, kertoo Varkauden kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Holopainen.

Sarastia Rekryn sijaispalvelussa on käytössä Palkka joka perjantai -malli, jossa toteutuneista keikoista maksetaan palkka työntekijälle aina seuraavan viikon perjantaina. Lisäksi kaikki Varkauden ja Joroisten yhteistoiminta-alueen sijaisuudet ovat heti työkeikan kirjaamisen jälkeen näkyvissä kaikille Sarastia Rekryn järjestelmään rekisteröityneille työntekijöille. Järjestelmästä työntekijä voi itse varata työvuoron itselleen helposti joko tietokoneella tai mobiilisovelluksen kautta.

Palkka joka perjantai -malli koskee vain tuntipalkkaisia.

Tutustu Varkaudessa työskentelyyn videon avulla!