Tilauskeskus palvelee akuuteissa poissaoloja ja tilauksia koskevissa asioissa myös itsenäisyyspäivänä klo 7-14. Rauhallista itsenäisyyspäivää!

Jaa artikkeli

Vastine: Hämeen Sanomien juttu lääkeluvista

Hämeen Sanomien juttu lääkeluvista (28.9.2019) sisältää virheellisiä väitteitä Sarastia Rekryn toiminnasta.

Hämeen Sanomat julkaisi 28.9.2019 jutun, jossa nimetön hoitaja väittää, että Sarastia Rekryn välittämät sijaiset toimisivat lääkejakelussa annettujen ohjeiden vastaisesti tai jakaisivat lääkkeitä ilman asiaankuuluvia lupia. Jutussa nimetön haastateltava antaa myös ymmärtää, että Hämeenlinnan kaupunki kehottaisi hoitajia toimimaan ohjeiden vastaisesti. Nämä väitteet ovat täysin perättömiä.

Olemme erittäin harmissamme siitä, että jutussa nimettömänä esiintyvä haastateltava ottaa vastuulleen levittää virheellisiä väitteitä niin vakavassa asiassa kuin lääkehoidon turvallisuus.

Lisäksi juttu leimaa virheellisesti sijaishoitajia ja Hämeenlinnan kaupungin virkamiehiä sekä aiheuttaa huolta potilaille ja heidän omaisilleen. Juttu kyseenalaistaa myös vakituisen hoitohenkilöstön ammattietiikkaa aikana, jolloin päinvastoin pitäisi ymmärtää kuinka tärkeää ja vastuullista työtä he tekevät.

Virheitä oli myös yksityiskohdissa. Jutussa nimeltä mainitun Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön Päivärinteen palvelutalon sijaispalvelusta vastaa Onvire Oy, ei Sarastia Rekry Oy. Molemmat kuuluvat kuntien omistamaan Sarastia-konserniin.

Mutta jotta asiassa ei jäisi vääriä käsityksiä itämään, kertaan tässä lyhyesti sijaispalvelun eri osapuolten vastuut ja toimintatavan.

Työntekijä vastaa siitä, että hän ylläpitää työnsä edellyttämää pätevyyttä ja ilmoittaa työnantajalle siinä tapahtuvista muutoksista. Kaikki koulutukset ja pätevyydet näkyvät sekä työnantajalle että keikkatyötä tilaavalle hoitopaikan edustajalle.

Työnantajana toimii vuokratyöyritys, kuten Onvire Oy tai Sarastia Rekry Oy, jolla on sopimus tilaajan kanssa sijaispalvelusta. Työnantaja vastaa työntekijän palkanmaksusta ja työsuhde-eduista, verotietojen toimittamisesta viranomaisille, työtodistuksista ja muusta hallinnosta.

Työn tilaaja, kuten kunta tai palveluyksikkö, määrittelee tilauskohtaisesti millaisen kelpoisuuden omaavan sijaisen he tarvitsevat kuhunkin työvuoroonsa. Tilaaja päättää mitä töitä teettää kullakin tilaamallaan työntekijällä.

Tilaaja laatii myös lääkehoitosuunnitelman, jossa kuvataan muun muassa lääkehoidon käytännön toteuttamisen toimintatavat, määritellään eri ammattiryhmien ja toimijoiden vastuut sekä muut keskeiset lääkehoitoon liittyvät asiat.

Moderni sijaispalvelu on tärkeä osa ratkaisua, kun hoitohenkilöstön työvoimapulaa poistetaan. Sijaiset tuovat henkilöstön käyttöön kaivattua joustavuutta, koska henkilöstön tarve vaihtelee yksiköittäin ja kausittain. Kehotamme kaikkia tutustumaan sijaistyöhön avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Tuoreen tutkimuksen mukaan sijaistyöntekijöiden työtyytyväisyys on vähintään yhtä korkea kuin vakituisen henkilöstön.

 

Jaana Jantola

toimitusjohtaja

Sarastia Rekry Oy ja Onvire Oy